Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Fylkeskommunen støtter universitet i Innlandet

Innlandet fylkeskommune støtter Høgskolen i Innlandets søknad om universitetsakkreditering. Det vedtok et enstemmig fylkesutvalg tirsdag.

Fossilfri innen 2025

Innlandet fylkeskommune starter opp arbeidet med en plan for hvordan all fylkeskommunal virksomhet skal være fossilfri innen 2025.

Vedtok BIO-midler til 12 bedrifter

12 bedrifter får til sammen nesten 9 millioner kroner i støtte til bedriftsintern opplæring. Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Vil satse på etablerere i Innlandet

I forbindelse med etablerersatsingen skal fylkeskommunen blant annet tilby etablerere i Innlandet kurs og veiledning.

Regional støtte til Innlandsuniversitet

Kampen om Innlandsuniversitetet er ikke over. Nå appellerer både fylkesordføreren og fylkesmannen til NOKUT foran endelig behandling av universitetssøknaden til Høgskolen i Innlandet.

75 millioner kroner til bredbåndsutbygging

Stortinget har bevilget 75 099 790 kroner i tilskudd til utbygging av bredbånd i Innlandet.

Nå må det store jernbaneløftet komme

Fylkesordførerne på Østlandet krever raskere utbygging og ferdigstillelse av InterCity.

Er gjerdet på riktig side av grensa?

Gjerder kan ikke stå innenfor fylkesvegens eiendomsgrense og skal uansett være minst tre meter fra veg. Dette for å ivareta hensynet til trafikksikkerhet og for å få gjort nødvendig vegarbeid.

Tildeling av spillemidler

Nå er spillemidlene fordelt. Se hvor mye de ulike prosjektene får.

Frykter dårligere tilbud til innbyggerne

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett dekker ikke de økte utgiftene Innlandet fylkeskommune har hatt og får i forbindelse med koronapandemien. I verste fall kan det gå ut over tilbudet til innbyggerne.

Til toppen