Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Hvilke effekt har migrasjon på fjellregionene?

Innlandet fylkeskommune er blitt partner i det EU-finansierte prosjektet MATILDE.

Legger strategien for Innlandet

Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? Dette er tre viktige spørsmål i arbeidet med å bestemme hva vi vil satse på i Innlandet framover.

Har kartlagt matklokketårn på Hedmarken

Klokketårnene er et særpreg ved de brede bygdene på Hedmarken. Nå har et større prosjekt resultert i boka «Matklokketårn på Hedmarken».

Pusser opp fylkeshuset fra 2021

Fylkeskommunen Fagmiljøene i Innlandet fylkeskommune skal samlokaliseres på Hamar og Lillehammer i løpet av 2020. Fra 2021 skal de ansatte på Hamar over i midlertidige lokaler på grunn av rehabilitering.

Tviler på reversering av regionreformen

Kirsti Hovde/Innlandet fylkeskommune Fylkesordfører i Innlandet Even Aleksander Hagen mener det er bedre å bygge et nytt fylke det er godt å bo i enn å jobbe for reversering av fylkessammenslåingen.

Viderefører spisset toppidrett

Tre videregående skoler i Innlandet tilbyr spisset toppidrett. Tilbudet blir foreslått videreført av fylkesutvalget til tross for prosjektleders forslag om å avvikle.

Et budsjett for omstilling

Innlandets første budsjett er klart. Budsjettet bærer preg av omstillingsprosessen som pågår, og det er flere usikkerhetsfaktorer foran politikernes behandling av budsjettet.

Retningslinjer for geografisk styring av skolevalg

Politikerne har bestemt at nærskoleprinsippet skal gjelde for skolevalg - nå kommer retningslinjene knyttet til dette.

Her er plattformen til politisk ledelse

Politisk ledelse: Per-Gunnar Sveen (hovedutvalg for næring), Kjerstin G. Lundgård (hovedutvalg for kultur), fylkesordfører Even Aleksander Hagen, fylkesvaraordfører Aud Hove, Stein Tronsmoen (hovedutvalg for samferdsel) og Mari Gjestvang (hovedutvalg for undervisning). Halvor Løkken/Innlandet fylkeskommune De to styrende partiene i Innlandet fylkeskommune - Arbeiderpartiet og Senterpartiet - har nå offentliggjort sin politiske plattform.

Slik skal Innlandet styres

Even Aleksander Hagen er valgt til Innlandets første fylkesordfører, med Aud Hove som varaordfører.

Til toppen