Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Engasjert ungdom på toppmøte

Klima og en bærekraftig utvikling er viktig for ungdom. Det var tydelig under det første KS Toppmøtet for barn og unge i Oslo. 

Ungdommens fylkesting er i gang

I helga møttes det aller første Ungdommens fylkesting for Innlandet fylkeskommune. Den nye Innlandsstrategien var første sak.

Integrering gjennom kunnskap

Fylkeskommunene har overtatt oppgaver innenfor integrering, der målet er å få flere innvandrere til å delta i arbeidslivet og samfunnslivet på lik linje med andre innbyggere.

Julegaven ble kunstutstilling

Nå kan alle se verkene som tidligere Oppland fylkeskommune ga til sine ansatte i fjor. Kunstutstillingen er åpen til og med 8. mars.

Psykisk helse i landbruket

Hvilke faktorer har størst betydning for bønders psykiske helse? Hvilke hjelpetiltak har størst effekt? Det jobber Innlandet fylkeskommune med å finne svar på.

Normtall som grunnlag for utdanningstilbudet

I Innlandet blir det en normtallsmodell som gir føringer for hvilke utdanningstilbud som skal settes i gang i videregående skole.

Stein Tronsmoen blir fungerende fylkesvaraordfører

Aud Hove (Sp) er innkalt til Stortinget i 2,5 måneder og søker om permisjon fra verv i Innlandet fylkeskommune.

Satser videre på bioøkonomi

Innlandet fylkeskommune ønsker å bevilge 1,5 millioner kroner til prosjektet The Bioeconomy region.

Trussel om skoleskyting

Flere videregående skoler i Innlandet mottok tidlig tirsdag morgen trussel om skyting på skolen. 

Et godt utgangspunkt for å bygge Innlandet

Innlandet har et stort potensial. Resten av Norge har en avventende positiv forventning til det nye fylket.

Til toppen