Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Satser videre på bioøkonomi

Innlandet fylkeskommune ønsker å bevilge 1,5 millioner kroner til prosjektet The Bioeconomy region.

Cirka 200 kilometer fylkesveg skal asfalteres

I løpet av 2020 skal Innlandet fylkeskommune asfaltere rundt 200 kilometer fylkesveg. Totalt fem kontrakter skal inngås for å gjøre denne jobben.

NTP-seminar

30. januar inviterer vi til seminar for å få innspill til ny Nasjonal transportplan og nytt handlingsprogram for fylkesvegene.

Trussel om skoleskyting

Flere videregående skoler i Innlandet mottok tidlig tirsdag morgen trussel om skyting på skolen. 

Et godt utgangspunkt for å bygge Innlandet

Innlandet har et stort potensial. Resten av Norge har en avventende positiv forventning til det nye fylket.

Hvilke effekt har migrasjon på fjellregionene?

Innlandet fylkeskommune er blitt partner i det EU-finansierte prosjektet MATILDE.

Legger strategien for Innlandet

Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? Dette er tre viktige spørsmål i arbeidet med å bestemme hva vi vil satse på i Innlandet framover.

Har kartlagt matklokketårn på Hedmarken

Klokketårnene er et særpreg ved de brede bygdene på Hedmarken. Nå har et større prosjekt resultert i boka «Matklokketårn på Hedmarken».

Ulykkesmarkering Innlandet

Torsdag 9. januar kl. 17.00 inviterer Den norske kirke, Ringsaker kommune og Innlandet fylkeskommune til ulykkesmarkering i Moelv.  

Snart klare for overføring av fylkesvegnettet

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesvegene.

Til toppen