Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

En viktig byggekloss

Nå er styret for Ungt Entreprenørskap Innlandet på plass. Det foreligger klare ambisjoner for det videre arbeidet.

Får midler til dagsturhytter

Midlene fra sparebankstiftelsene er på plass, og dermed kan prosjektet dagsturhytter settes i gang.

Vil berolige lærlingene

I en uttalelse slår utvalg for utdanning fast at ungdom i Innlandet som tar yrkesfaglig utdanning skal kunne fullføre utdanningen.

Uenig om Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken foreslås organisert i en egen seksjon under kultursjefen. Det var delte meninger om dette i utvalg for kultur da de behandlet saken onsdag.

Støtte til bedriftsintern opplæring

Fylkeskommunen vil prioritere bedrifter som har problem på grunn av tiltaka mot korona. Søknadsfristen er 23. april.

Tiltak i landbruket

Fylkeskommunen skal lede et partnerskap innenfor landbruk. I tillegg etablerer vi et prosjekt om psykisk helse i landbruket i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet.

Beholder sidevegsbommer på fire av fem riksvegprosjekt

Samferdselsutvalget går inn for å slutte å kreve inn bompenger på sidevegen til E6 Øyer–Tretten, men beholder sidevegsbommene på fire andre riksvegprosjekt.

Gratis filmpremiere for elever og lærere

Innlandet viser vei! Den kulturelle skolesekken inviterer til nyskapende og heldigital filmformidling.

Vedtok krisepakke til næringslivet

Etter en lang debatt i fylkesutvalgets møte tirsdag, ble politikerne enige om en krisepakke til næringslivet i Innlandet.

Usikkert når fylkesveg 51 over Valdresflye kan åpnes

Vegen var planlagt åpnet onsdag 1. april, som er den datoen vegen skal åpnes, når værforholdene tillater det. Nå er det meldt om sterk vind og snø de nærmeste dagene. 

Til toppen