Nyheter forsiden

Fagernes som internasjonalt reisemål

Nord-Aurdal kommune ønsker å undersøke om Fagernes kan bli et reisemål for turister fra hele Nord-Europa.

Mye arbeid før midlertidig bru kan monteres

Nye stålrør må monteres i Lågen og gamle pilarer må bygges om. Arbeidene i elva og ved landkarene vil ta mange uker.

Ni får stipend

Sju personer får kunstnerstipend og to får stipend for husflid og håndverk. 

Kunstopplevelser på grensa

Fylkesutvalget gir penger til et prosjekt i grenseregionen som knytter sammen kunst og reiseliv.

Vil ikke kutte i busstilbudet

Fylkestinget ønsker at rutetilbudet i regi av Innlandstrafikk blir som nå eller bedre, selv om utgiftene øker.

Vær et godt forbilde – bruk refleks

Flere må bruke refleks i trafikken for å gjøre seg synlig for andre trafikanter. Dette er viktig for å unngå ulykker.

Vil se på skolestrukturen i Innlandet

Flertallet i fylkestinget vedtok onsdag å utrede skolestrukturen i Innlandet blant annet basert på fremtidige elevtall.

80 prosent fullførte videregående utdanning

Dette er en økning på 1,9 prosentpoeng fra forrige år og nesten på nivå med landsgjennomsnittet.

Økonomiske utfordringer for fylkeskommunen

Høye strømpriser, økende renter og generelt sterk prisstigning er krevende også for fylkeskommunen.

Nasjonalt viktige landskap i Hedmark

Nå kan du gi innspill til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hedmark. Høringsfrist er 6. januar 2023.