Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Skolebibliotekarer på fagsamling 3.–4. februar

Faglig påfyll, ideutveksling og inspirasjon til å utvikle eget skolebibliotek sto på programmet.

Julegaven ble kunstutstilling

Nå kan alle se verkene som tidligere Oppland fylkeskommune ga til sine ansatte i fjor. Kunstutstillingen er åpen til og med 8. mars.

Psykisk helse i landbruket

Hvilke faktorer har størst betydning for bønders psykiske helse? Hvilke hjelpetiltak har størst effekt? Det jobber Innlandet fylkeskommune med å finne svar på.

Nye billetter og priser for buss i Innlandet

Lørdag 1. februar lanserer Innlandstrafikk ny billettapp, ny nettbutikk, nye billetter og priser for bussreiser i Innlandet. 

Normtall som grunnlag for utdanningstilbudet

I Innlandet blir det en normtallsmodell som gir føringer for hvilke utdanningstilbud som skal settes i gang i videregående skole.

Stein Tronsmoen blir fungerende fylkesvaraordfører

Aud Hove (Sp) er innkalt til Stortinget i 2,5 måneder og søker om permisjon fra verv i Innlandet fylkeskommune.

Satser videre på bioøkonomi

Innlandet fylkeskommune ønsker å bevilge 1,5 millioner kroner til prosjektet The Bioeconomy region.

Cirka 200 kilometer fylkesveg skal asfalteres

I løpet av 2020 skal Innlandet fylkeskommune asfaltere rundt 200 kilometer fylkesveg. Totalt fem kontrakter skal inngås for å gjøre denne jobben.

NTP-seminar

30. januar inviterer vi til seminar for å få innspill til ny Nasjonal transportplan og nytt handlingsprogram for fylkesvegene.

Trussel om skoleskyting

Flere videregående skoler i Innlandet mottok tidlig tirsdag morgen trussel om skyting på skolen. 

Til toppen