Nyheter forsiden

Lys i pilotprosjekt på Kapp i Østre Toten

Et unikt veglysanlegg langs fv. 2358 Mjøsvegen på Kapp ble nylig satt i drift. Anlegget er første av sitt slag i verden.

Nekrolog for en gravhaug

Kulturarv har undersøkt den store haugen på Elvsholmen, og melder med sorg at det ikke er en gravhaug.  

En flik av vikingtiden på kunstutstilling

Hva gjør en stokk fra kongens brønn på Åker gård på utstilling? Kulturarv dro til Kunstbanken i Hamar.

Fylkeskommunedirektørens forslag til fylkesbudsjett

Handlingsrommet reduseres, og det må gjøres betydelige grep for å tilpasse fylkeskommunens drift til endrede forutsetninger.

Elever sammen for et sterkere naturbrukstilbud

Elever ved fylkets naturbruksskoler markedsfører programfaget naturbruk gjennom prosjektet PS!Naturbruk.

Ekstraordinær støtte til Tretten

Fylkesutvalget har vedtatt å gi en million kroner til næringslivet som er rammet av brukollapsen på Tretten.

Penger til idrett, folkehelse og turstier

Fylkesutvalget vedtok tirsdag blant annet å gi 150 000 kroner til konkurranser i skiorientering på Beitostølen.

Vazelina Bilopphøggers vant Fylkeskulturprisen

Fem fyrer med ved som har Vond rygg, såre knoker og Surfbrett på Feil side tå Mjøsa. Vi gratulerer!

Drone skal kartlegge gate i Gjøvik

Fylkeskommunen skal kartlegge fylkesveg 2388 Prost Bloms gate i forbindelse med bygging av fortau og sykkelfelt.

Enige om trafikksikker løsning på Biristrand

Torsdag ble partene i meklingen om reguleringsplan E6 Roterud-Storhove enige om flere tiltak på Biristrandvegen.