Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Drøyt 6 millioner kroner til NCE Raufoss

NCE Raufoss får 6,15 millioner kroner i støtte. Flere andre aktører i næringslivet fikk også tildelt midler i fylkesutvalgets ekstraordinære møte tirsdag.

Utsatt behandling av Innlandsstrategien

Høringsfristen for Innlandsstrategien er utsatt. Ny frist for innspill blir 26. juni - og behandling først til høsten.

Utvider akuttkapasiteten ved ti klinikker

Tannhelsetjenesten åpner for akuttbehandling av friske pasienter ved ytterligere ti klinikker etter påske.

En viktig byggekloss

Nå er styret for Ungt Entreprenørskap Innlandet på plass. Det foreligger klare ambisjoner for det videre arbeidet.

Får midler til dagsturhytter

Midlene fra sparebankstiftelsene er på plass, og dermed kan prosjektet dagsturhytter settes i gang.

Vil berolige lærlingene

I en uttalelse slår utvalg for utdanning fast at ungdom i Innlandet som tar yrkesfaglig utdanning skal kunne fullføre utdanningen.

Uenig om Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken foreslås organisert i en egen seksjon under kultursjefen. Det var delte meninger om dette i utvalg for kultur da de behandlet saken onsdag.

Støtte til bedriftsintern opplæring

Fylkeskommunen vil prioritere bedrifter som har problem på grunn av tiltaka mot korona. Søknadsfristen er 23. april.

Tiltak i landbruket

Fylkeskommunen skal lede et partnerskap innenfor landbruk. I tillegg etablerer vi et prosjekt om psykisk helse i landbruket i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet.

Beholder sidevegsbommer på fire av fem riksvegprosjekt

Samferdselsutvalget går inn for å slutte å kreve inn bompenger på sidevegen til E6 Øyer–Tretten, men beholder sidevegsbommene på fire andre riksvegprosjekt.

Til toppen