Nyheter forsiden

Arbeid i gang på 4 av 5 brufundament

Arbeidet med støping og graving for fundamentene som skal holde den midlertidige brua på Tretten oppe er i full gang.

Korleis betre integreringa i distrikta?

Lokal informasjonsplattform og regional jobbsentral. Dette er to av elleve anbefalingar som prosjektet MATILDE tilrår.

Følg rådene til elgen Hans for å unngå viltpåkjørsler

Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute?

Kunnskapslunsj for samfunnsutvikling

Én torsdag i måneden inviterer fylkeskommunen til digitalt seminar. Tema varierer fra gang til gang.

Heidi Tokstad blir ny rektor på Lena-Valle

Heidi Tokstad har takket ja til stillingen som ny rektor på Lena-Valle videregående skole.

Innlandet kan få mer penger

Forslag til nytt inntektssystem gir Innlandet 132 millioner mer i året, noe som tilsvarer 341 kroner mer per innbygger.

Millioner til næringsformål

Hovedutvalg for næring har bevilget over 5 millioner til innovasjon og næringsutvikling i Innlandet.

4,75 millioner kroner til Interreg-prosjekter

Tre prosjekter i Innlandet med svenske samarbeidspartnere får penger av fylkeskommunen.

Støtter World cup og ski-NM

Fylkesutvalget gir penger til World cup nordiske grener og ski-NM.

Skal øke kompetansen i treindustrien

Prosjektet Heartwood skal bidra til kompetansepåfyll innenfor den skogbaserte industrien.