Nyheter forsiden

Vil ikke kutte i busstilbudet

Fylkestinget ønsker at rutetilbudet i regi av Innlandstrafikk blir som nå eller bedre, selv om utgiftene øker.

Vær et godt forbilde – bruk refleks

Flere må bruke refleks i trafikken for å gjøre seg synlig for andre trafikanter. Dette er viktig for å unngå ulykker.

Vil se på skolestrukturen i Innlandet

Flertallet i fylkestinget vedtok onsdag å utrede skolestrukturen i Innlandet blant annet basert på fremtidige elevtall.

80 prosent fullførte videregående utdanning

Dette er en økning på 1,9 prosentpoeng fra forrige år og nesten på nivå med landsgjennomsnittet.

Økonomiske utfordringer for fylkeskommunen

Høye strømpriser, økende renter og generelt sterk prisstigning er krevende også for fylkeskommunen.

Nasjonalt viktige landskap i Hedmark

Nå kan du gi innspill til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hedmark. Høringsfrist er 6. januar 2023.

Laserskanning åpenbarer kulturminner

Med digitale modeller av landskapet filtreres skogen bort og kulturminner blir synlige. Sjekk eksemplene fra Innlandet

Dagsturhytta på Otta er åpna

Sel kommune er først ut i rekka av dagsturhytter i Innlandet.

Rekorddeltakelse på etterutdanning for tannleger i Innlandet

Fagsamling sikrer fylkets tannleger høyere kompetanse og viktig møtepunkt.

– Et lite steg i riktig retning

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen mener forslaget til statsbudsjett er et steg i riktig retning for å utjevne forskjeller.