Høring – ny skole- og tilbudsstruktur

Innlandet fylkeskommune inviterer til muntlig høring i saken om ny skole- og tilbudsstruktur og alternative opplæringsmodeller i videregående opplæring i Innlandet.

Dato
2. september 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
Teams

Den muntlige høringen er et supplement til den skriftlige høringen.

Det er kun noen sentrale parter som blir invitert til å snakke i den muntlige høringen:

  • interkommunale politiske råd (IPR)
  • NHO
  • LO
  • KS
  • én representant for de tillitsvalgte

Alle kan se høringen i nett-tv. Vi legger ut en lenke når høringsdagen nærmer seg. 

Når det gjelder den skriftlige høringen, kan alle som ønsker sende innspill.

Les mer om høringen og send innspill