Regionalt planforum

Møtet blir gjennomført elektronisk via Teams.

Dato
27. august 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
Digitalt - via Teams

Andre tidspunkt

 1. Onsdag, 10.01.2024 00.00 - Hele dagen
 2. Tirsdag, 23.01.2024 00.00 - Hele dagen
 3. Tirsdag, 13.02.2024 00.00 - Hele dagen
 4. Tirsdag, 20.02.2024 00.00 - Hele dagen
 5. Tirsdag, 12.03.2024 00.00 - Hele dagen
 6. Onsdag, 20.03.2024 00.00 - Hele dagen
 7. Onsdag, 03.04.2024 00.00 - Hele dagen
 8. Tirsdag, 30.04.2024 00.00 - Hele dagen
 9. Tirsdag, 14.05.2024 00.00 - Hele dagen
 10. Onsdag, 29.05.2024 00.00 - Hele dagen
 11. Tirsdag, 04.06.2024 00.00 - Hele dagen
 12. Onsdag, 19.06.2024 00.00 - Hele dagen
 13. Onsdag, 21.08.2024 00.00 - Hele dagen
 14. Tirsdag, 27.08.2024 00.00 - Hele dagen
 15. Tirsdag, 10.09.2024 00.00 - Hele dagen
 16. Onsdag, 25.09.2024 00.00 - Hele dagen
 17. Onsdag, 02.10.2024 00.00 - Hele dagen
 18. Tirsdag, 29.10.2024 00.00 - Hele dagen
 19. Onsdag, 13.11.2024 00.00 - Hele dagen
 20. Tirsdag, 26.11.2024 00.00 - Hele dagen
 21. Onsdag, 04.12.2024 00.00 - Hele dagen
 22. Tirsdag, 10.12.2024 00.00 - Hele dagen