TT-penger på veg - Innlandet fylkeskommune

TT-penger på veg

Penger for tilrettelagt transport (TT) for 2022 ble overført til alle godkjente brukere i Innlandet 1. januar.  Brukerne i utvidet ordning, får første del av tilleggsordningen i uke 5. 

Tilleggsbeløpet for svaksynte/blinde og rullestolbrukere kommer snart - Klikk for stort bildeTilleggsbeløpet for svaksynte/blinde og rullestolbrukere kommer snart Innlandet fylkeskommune Hver godkjent TT-bruker får tildelt et grunnbeløp på 4000 kroner som ble utbetalt til alle godkjente TT-brukere den 1. januar. 

Tilleggsbeløp kommer senere

Blinde/svaksynte og rullestolbrukere er med i en statlig ordning som gjør at de får et beløp i tillegg til grunnbeløpet. Den statlige ordningen er ikke avklart enda ettersom søknadsfristen til Samferdselsdepartementet er 31. januar. Innlandet fylkeskommune vil forskuttere deler av det statlige tilskuddet til brukere som inngår i denne ordningen i uke 4-5, mens resten av beløpet vil overføres når vedtaket fra Samferdselsdepartementet foreligger. 

Brukere som inngår i den statlige ordningen vil motta et brev fra Innlandet fylkeskommune om tildelingen. 

Ny TT-bruker

TT-ordningen er en transportordning for personer som er varig forflytningshemmet. Ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. 

Les hvordan du kan søke om TT-kort. 

Til toppen