Transportkonferanse 7. februar 2023

Vi inviterer politikere, næringsliv, organisasjoner og andre interesserte til å jobbe med ny Nasjonal transportplan.

På konferansen skal vi se på hvilke transportutfordringer vi har i Innlandet, slik at vi kan gi viktige innspill til transportplanen for perioden 2025–2036.

Hopp til programmet for konferansen

Når og hvor?

  • Tirsdag 7. februar 2023
  • Kl. 09.30–15.30 (registrering og kaffe 08.30–09.30)
  • Scandic Lillehammer Hotel, Turisthotellveien 6, 2609, Lillehammer

Målgruppe

Oversiktsbilde over E6 oppover Gudbrandsdalen. - Klikk for stort bildeE6 og Dovrebanen går gjennom en stor del av Innlandet fylke. Dette bildet er fra Sør-Fron. Arild Solberg

  • kommuner
  • regioner
  • veg- og jernbanefora
  • næringsliv
  • folkevalgte
  • og andre interesserte

Målet med konferansen

Arbeidet med Nasjonal transportplan 2025–2036 er i full gang, og transportetatene arbeider nå med sine prioriteringer. Innlandet har ambisjoner om å være en viktig aktør i dette arbeidet, og samler derfor hele Innlandet til en transportkonferanse på Lillehammer.

Målet er å gi viktige innspill til prioriteringene i transportplanen.

Ønsker innspill

På konferansen kommer transportetatene og forteller om sitt arbeid med Nasjonal transportplan. I tillegg får vi innspill fra næringsliv og andre aktører om de viktigste utfordringene som NTP må løse.

Gjennom et arbeidsverksted vil deltakerne på konferansen få anledning til å gi egne innspill til de viktigste transportutfordringene i Innlandet.

Påmelding

Påmeldingsfristen har gått ut, og konferansen er fulltegnet.

Lunsj er inkludert. 
Konferansen er gratis, men deltakere må dekke kostnader til reise og eventuell overnatting selv.

Program

Se programmet for transportkonferansen (PDF, 156 kB)

Her er noen av våre innledere på konferansen:

Johan Vasara, Samferdselsdepartementet

Statssekretær Johan Vasara (Ap) vil innlede på konferansen.

Han forteller om Regjeringens arbeid med og forventninger til den kommende transportplanen.

Johan Vasara - statssekretær i Samferdselsdepartementet - Klikk for stort bildeJohan Vasara, statssekretær i Samferdselsdept.

Ina Abrahamsen, Statens vegvesen

Statens vegvesen er en viktig aktør og premissgiver på samferdselssektoren i hele Innlandet

Ina vil fortelle om Statens vegvesen sitt arbeid med Nasjonal transportplan fram til nå.

Ina Abrahamsen, Statens vegvesen - Klikk for stort bildeIna Abrahamsen, Statens vegvesen

Arild Nygård, Nye Veier

Nye Veier AS er en stor aktør i Innlandet og har fått ansvar for viktige transportårer i fylket.

Hvilke vurderinger og prioriteringer vil Nye Veier gjøre inn mot neste NTP?

Arild Nygård, Nye Veier - Klikk for stort bildeArild Nygård, Nye Veier

Sefrid Jakobsen, Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet har ansvaret for at jernbanesektoren blir drevet mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig.

Innlandet er et stort jernbanefylke med vertskap for seks jernbanestrekninger i drift. Hvilke muligheter gir jernbanen for utvikling i Innlandet?

Sefrid Jakobsen, Jernbanedirektoratet - Klikk for stort bildeSefrid Jakobsen, Jernbanedirektoratet

Lars Eide, Bane NOR

Bane NOR sitt samfunnsoppdrag er å drifte, vedlikeholde, planlegge, og bygge ut det nasjonale jernbanenettet.

Lars er prosjektsjef i Bane NOR og vil gi oss innblikk i hva som er på agendaen i Innlandet.

Lars Eide, Bane NOR - Klikk for stort bildeLars Eide, Bane NOR

Jon Kristiansen, NHO

NHO er både Norges største arbeidsgiverorganisasjon og den største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge.

Jon vil gi oss innblikk i hva som er næringslivet i Innlandet sine største transportutfordringer.

Jon Kristiansen, NHO - Klikk for stort bildeJon Kristiansen, NHO

Ingvild Kilen Rørholt, Zero

Zero er en uavhengig, ideell organisasjon som mener at å løse klimakrisen er vår viktigste oppgave.

Ingvild vil snakke om det er mulig å lage en klimavennlig Nasjonal transportplan.

Ingvild Kilen Rørholt, Zero - Klikk for stort bildeIngvild Kilen Rørholt, Zero

Paul H. Berger, Mjøsbyen

Paul er sekretariatsleder for Mjøsbyen.

Hva kan et areal- og transportsamarbeid rundt Mjøsa bety for hele Innlandet?

Paul H. Berger, Mjøsbyen - Klikk for stort bildePaul H. Berger, Mjøsbyen

Aud M. Riseng, Innlandet fylkeskommune

Fylkeskommunen har ansvaret for nesten 7000 km fylkesveg, et ferjesamband og rutebusser og skoleskyss i regi av Innlandstrafikk. 

Aud er samferdselssjef og vil si noe om hva Innlandet kan gjøre for å nå målene i Nasjonal transportplan. 

null - Klikk for stort bildeAud Riseng, Innlandet fylkeskommune

Kontaktpersoner

Erlend Myking

Prosjektgruppen NTP

E-post: erlend.myking@innlandetfylke.no

Frida Christine Dahl

Arrangementskomiteen

E-post: frida.dahl@innlandetfylke.no

Til toppen