Skal rydde bort vrakrester langs Lågen

Fylkeskommunen skal bruke drone for å kartlegge hvor det har samlet seg trevirke og andre deler av Tretten bru.

MIndre deler av tre har samlet seg langs land på Tretten og lenger ned i Lågen. - Klikk for stort bildeMIndre deler av tre har samlet seg langs land på Tretten og lenger ned i Lågen. Janicke Haug Fylkeskommunens entreprenør  skal hjelpe grunneierne med å fjerne avfallet.

Kartlegging med drone vil skje i oppholdsvær, trolig fra torsdag 27. september.

Noe fjernes manuelt

En del av vrakrestene er små og kan plukkes for hånd og samles i sekker. Større deler må fjernes ved hjelp av gravemaskin og fraktes bort med traktor.

- Der vi må bruke traktor, er vi avhengig av å kjøre på gardsveger og andre private atkomstveger ned til Lågen. Vi vil varsle grunneierne i området når vi har kommet så langt at vi er klare til å begynne å samle inn vrakgodset, sier enhetsleder Ole Einar Fossen i Innlandet fylkeskommune.

Lenser ved Øyervekta

Fylkeskommunen satte opp lenser over Lågen ved Øyervekta ganske tidlig etter brukollapsen for å samle opp det som driver nedover i elva. Lensene vil bli liggende så lenge det er mulig å ha dem der, fram til det blir vinter og is.

- Hele strekningen fra Tretten til Hunderfossen blir kartlagt ved hjelp av drone med kamera for at vi skal få god oversikt. I tillegg til å samle inn vrakrester manuelt og maskinelt fra land, vil vi bruke båt der det er nødvendig, sier Fossen.

Omfattende ryddearbeid

Arbeidet med å rive restene av brua som falt ned den 15. august, har gått så raskt og effektivt som mulig. Det har vært mange krevende arbeidsoperasjoner, der materialer har stått i spenn, hvor det har vært nødvendig å beregne sikkerheten nøye.

Arbeidet har blitt utført i ei elv med stri strøm. Anleggsarbeiderne har også tatt hensyn til natur og miljø på stedet.

Fossen er glad for at arbeidet har foregått uten skader eller uhell.

- Vi har samarbeidet tett med politiets og havarikommisjonens etterforskere, for å sikre at alle brudeler som er viktige for etterforskinga av brukollapsen har blitt håndtert på riktig måte, avslutter Fossen.  

Til toppen