Persontrafikk på ferja fra 18. september

I påvente av at kaia på Tangen igjen kan brukes av kjøretøy, starter Randsfjordferja med persontrafikk.

Randsfjordferja Elrond. - Klikk for stort bildeRandsfjordferja Elrond har ligget på land på Horn etter ekstremværet "Hans". Tirsdag ble den satt på fjorden igjen. Geir Hestetræet Ferja får ny, midlertidig rutetabell, som er tilpasset bussenes avgangs- og ankomsttider ved ferjeleiene.

Ingen motorkjøretøy

Randsfjordferja Elrond har vært ute av drift siden ekstremværet «Hans» førte til at kai-området og flomvernet på Tangen ved Bjoneroa ble ødelagt.

Ferja har ligget på land på Horn mens vannstanden i Randsfjorden har vært uvanlig høy.

- Tirsdag ettermiddag ble ferja sjøsatt. Nå tester vi den og kaianleggene for å forberede oss på å frakte passasjerer fra mandag morgen, det vil si den 18. september, sier enhetsleder Geir Hestetræet i Innlandet fylkeskommune.  

Han understreker at det foreløpig kun er passasjerer som kan reise med ferja. Verken biler, lastebiler, busser, mopeder eller motorsykler kan bruke den før kaianlegget er ferdig reparert.

Ødelagt av «Hans»

En bekk ved kaia på Tangen ble forvandlet til ei stri elv under ekstremværet. Den ødela store deler av området der bilene til vanlig kjører ut og inn av ferja. Rederiet fryktet at elektro-installasjonene også var ødelagt på grunn av flommen, men det skjedde heldigvis ikke.

- Vi sjekker nå at ladestasjonen og alle elektro-installasjonene fungerer. Deretter kan ferja igjen legge til på Tangen, og vi kan begynne å frakte skolelever, arbeidspendlere og andre som kan reise videre med buss, sier Hestetræet.

Midlertidig rutetabell

Selv om ferja ikke kan ta med seg kjøretøy av noe slag før kaia på Tangen er reparert, kan skoleelever og andre som kan reise til og fra kaiene med buss, snart krysse Randsfjorden på raskeste måte.

- Dette betyr at skoleelevene får normal skoleskyss igjen. Andre passasjerer som ikke trenger å reise videre med egne motorkjøretøy, får også utbytte av dette. Alle avgangs- og ankomsttidene til ferja vil korrespondere med buss, sier Hestetræet.

Anleggsområde

Fylkeskommunen jobber med på å bygge opp igjen det ødelagte flomvernet og å fylle på masser som har blitt vasket bort av flommen i hele kai-området på Tangen. Når anleggsarbeidet er ferdig, skal vegbanen asfalteres og merkes opp.

- Vi setter opp anleggsgjerder for å sikre passasjerene som skal gå av og på ferja når vi starter med personreiser fra 18. september. De må gå gjennom et anleggsområde, men det skal skje på en trygg måte. Det er viktig at passasjerene følger stien som er gjerdet inn, og ikke prøver å ta seg inn på anleggsområdet, sier Hestetræet.

Sjekk rutetabellen

Passasjerer som skal reise med ferja i den tida den kun tar persontrafikk, kan finne den midlertidige rutetabellenInnlandstrafikk sin nettside, eller i den nasjonale reiseplanleggeren Entur.

Busser som går fra Horn ferjekai har linjenummer 112, 126 og 481. Bussen som går fra Tangen (Bjoneroa) ferjekai er linje nummer 450.

Hvis alt går etter planen, vil Randsfjordferja Elrond gå i normal trafikk igjen i løpet av uke 40.