Mer trafikksikre veger i Ringsaker - Innlandet fylkeskommune

Mer trafikksikre veger i Ringsaker

Arbeidet med å gjøre trafikksikkerhetstiltak langs fv. 228 Rudsvegen og fv. 216 Åsmarkvegen blir ferdig i løpet av juni.

Kartet viser strekningen hvor det er gjort trafikksikkerhetstiltak.Det var høsten 2021 arbeidet på de to vegene på strekningen fra Rudshøgda til Oppland grense startet. Tiltakene som er gjennomført er viktige bidrag for å bedre trafikksikkerheten.

- For å bedre trafikksikkerheten, har vi slaket ut sideterrenget enkelte steder, hogget trær som stod nærme vegen og enkelte steder satt opp rekkverk, forteller byggeleder Snorre Stensbye i Innlandet fylkeskommune.

Stensbye forteller videre at entreprenøren er i gang med arbeidene som skal gjøres i Kvernstubukrysset.

- I krysset er rekkverk satt opp og bussholdeplassen flyttet cirka 100 meter nærmere Moelv på fylkesveg 216. Det gjenstår arbeider med å gjøre tilpasninger på trafikkøya i krysset og flytting av hekker for å gjøre sikten bedre, fortsetter Stensbye.

Arbeidet i krysset vil være ferdig i løpet av juni. 

Til toppen