Fylkesveg 253 i Lillehammer får ny asfalt - Innlandet fylkeskommune

Fylkesveg 253 i Lillehammer får ny asfalt

Vegen mellom Vingnes og Jørstadmoen skal asfalteres etter å ha blitt utbedret i sommer.

Arbeidet med å asfaltere fv. 253 etter vedlikeholdsarbeidet er godt i gang. - Klikk for stort bildeArbeidet med å asfaltere fv. 253 etter vedlikeholdsarbeidet er godt i gang. Kristian Skjellerudsveen Fylkeskommunen startet arbeidet med å grøfte, skifte ut dårlige masser og skifte stikkrenner i månedsskiftet mai/juni i år.

Omfattende vedlikeholdstiltak

Byggeleder Kristian Skjellerudsveen i Innlandet fylkeskommune forteller at vedlikeholdstiltakene som har blitt utført på vegen mellom Vingnes og Jørstadmoen er omfattende.

- Vi har rettet opp de verste punktene på vegen og asfaltentreprenøren har lagt på et heldekkende opprettingslag. Denne uka skal vi fullføre arbeidet med å legge nytt topplag med asfalt på så å si hele strekningen. Det står også igjen litt arbeid med noen avkjøringer, sier Skjellerudsveen.

Bilistene må vente litt

Mens entreprenøren legger det siste laget med asfalt på fylkesvegen, må trafikantene regne med å vente litt når de skal passere strekningen der anleggsarbeiderne jobber.

Det er mulig å bruke fylkesveg 2526 Kastrudvegen som omkjøringsveg.

- Vi håper at bilistene kjører forsiktig, respekterer skilting og tar hensyn til vegarbeiderne. De har en svært utsatt arbeidsplass, ettersom de må jobbe i trafikken. Vi vil unngå skader, sier Skjellerudsveen.

Asfalten varer lenger

- Målet med det omfattende vedlikeholdsarbeidet som har blitt gjort i sommer, før arbeidet med asfaltering startet, er at den nye asfalten skal vare lengst mulig. Ved å sørge for bedre systemer til å lede vannet bort fra vegoverflata og vegkroppen, gjør vi asfalten mindre utsatt for å brytes ned, forteller Skjellerudsveen.

En liten strekning midt på parsellen blir ikke asfaltert nå. Det skyldes at dette punktet må bygges om når Nye Veier AS skal bygge ny E6 gjennom Lillehammer.

Til toppen