Forbereder ny asfalt på fv. 255 i Gausdal - Innlandet fylkeskommune

Forbereder ny asfalt på fv. 255 i Gausdal

Strekningen mellom Segalstad bru og Forset får ny asfalt i sommer. Forarbeidet er godt i gang.

Grøfterensk blir utført langs fv. 255 før asfaltering - Klikk for stort bildeGrøfterensk blir utført langs fv. 255 før asfaltering Kristian Skjellerudsveen Fylkeskommunens driftsentreprenør i Sør-Gudbrandsdal, Hafjell Maskin, begynte med vegarbeid på fylkesveg 255 den 14. juni.

Grøfterensk og andre tiltak

For at det nye vegdekket skal holde lengst mulig, er det lurt å gjøre noen tiltak før selve asfalteringa.

Nå rensker entreprenøren vegkantene og grøftene for at overflatevann skal ledes ut av vegbanen og vekk fra asfalten. Noen stikkrenner under vegen blir også skiftet.

Slike tiltak er viktige for å lede vannet godt unna vegen. Dermed blir asfalten mer holdbar.

Varer i ca. tre uker

Etter at arbeidet med å bedre dreneringen langs vegen er ferdig, vil asfaltentreprenøren frese bort den gamle asfalten og legge ny.

Gang- og sykkelvegen langs denne strekningen av fylkesveg 255 og på fylkesveg 254 blir også asfaltert.

Arbeidet vil vare til ca. 1. juli.

Viktig å vise hensyn

- Flere biler og anleggsmaskiner er i sving på fylkesveg 255 disse ukene. Mange anleggsarbeidere har vegen som arbeidsplass, sier fylkeskommunens byggeleder i området, Kristian Skjellerudsveen.

- Vi oppfordrer trafikantene til å kjøre forsiktig, vise hensyn og følge godt med på skilting. Det er også lurt å beregne litt god tid. Vegarbeid medfører nødvendigvis litt ventetid for trafikantene, sier Skjellerudsveen.

Til toppen