Fåberggata ferdig til 1. juli - Innlandet fylkeskommune

Fåberggata ferdig til 1. juli

Arbeidet med å bygge om fv. 213 i Lillehammer er i gang igjen. Fra 18. mai blir det stor aktivitet i Løkkegata.

Slik har fortauet langs Fåberggata sett ut etter at anleggsarbeidet ble avsluttet i vinter. Innen 1. juli blir fortauet ferdig asfaltert. - Klikk for stort bildeSlik har fortauet langs Fåberggata sett ut etter at anleggsarbeidet ble avsluttet i vinter. Innen 1. juli blir fortauet ferdig asfaltert. Rolf Klemetrud Etter ombygginga blir Fåberggata bedre tilrettelagt for busstrafikk og myke trafikanter.

Entreprenøren jobber samtidig med å legge nye vann- og avløpsledninger for Lillehammer kommune.

Nytt leskur og arbeid i hager

De første to-tre ukene i mai vil Dokka Entreprenør AS fullføre arbeidet med å legge kantstein, plante nye trær og opparbeide ny plen i hager som har vært berørt av anleggsarbeidet.

Ved Nordre park blir det et nytt leskur for busspassasjerene. Fåberggata er den gata i Lillehammer som har mest busstrafikk.

Fra 18. mai trappes arbeidet opp og blir mer merkbart i bytrafikken.

Kabler i Løkkegata

- I fjor høst fikk vi utfordringer med å få gravd opp og flyttet alle kablene som er under gata før vinteren. Arbeidet med å grave opp og flytte kabler og ledninger i Løkkegata ble utsatt og starter den 18. mai, sier byggeleder Anders Fosse Skjåk i Innlandet fylkeskommune.

- Det betyr at ett kjørefelt i Løkkegata må stenges i ca. tre uker. Gata blir altså ikke helt stengt for trafikk, sier Fosse Skjåk.

Asfaltering i juni

Mens kablene flyttes i Løkkegata, vil entreprenøren også gjøre ferdig fortauene, slik at de blir klare til asfaltering.

De ombygde fortauene langs Fåberggata skal asfalteres i slutten av juni. Kjørebanen mangler også et lag med asfalt, som skal legges da.

Til toppen