Asfaltsesongen i gang i Innlandet

260 kilometer fylkesveg skal få nytt asfaltdekke i 2022. Asfalteringen har startet, og går frem til oktober.

Asfaltsesongen i Innlandet er i gang, og Stein Tronsmoen var onsdag 25. mai på befaring på en strekning i Hamar hvor asfalteringen startet denne uka.  - Klikk for stort bildeAsfaltsesongen i Innlandet er i gang, og Stein Tronsmoen var onsdag 25. mai på befaring på en strekning i Hamar hvor asfalteringen startet denne uka. Innlandet fylkeskommune Innlandet fylkeskommune har inngått kontrakter med ulike entreprenører som skal gjennomføre asfalteringen av de 260 kilometrene fylkesveg. Kontraktene har en verdi på vel 230 millioner kroner.

- Vi skulle gjerne asfaltert flere kilometer, men vi har ikke mer penger til rådighet til asfaltering i år. Det har jo vært en prisøkning på mange områder den siste tiden, og den ser vi også på asfalt. Prisøkningen går på bekostning av antall kilometer veg som får ny asfalt, sier Stein Tronsmoen, leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Asfalteringen dekkes gjennom midler satt av i fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger, ordinære drift- og vedlikeholdsmidler og statlige midler.

Dekketilstanden avgjør prioriteringene

Tilstanden på fylkesvegene blir registrert hvert år, og tilstandsregistreringen gir en god oversikt over dekketilstanden på fylkesvegnettet.

- Registreringene inngår i grunnlaget for prioriteringene av hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, fortsetter Tronsmoen.

Det blir gjort nødvendige forarbeider på strekningene før asfalteringen starter.

Vis hensyn

Asfaltsesongen i Innlandet startet i midten av mai, og asfaltarbeidene vil være ferdig i løpet av oktober.

- På strekninger hvor det pågår asfaltering, vil det være redusert fremkommelighet. Vi ber trafikantene ta hensyn til asfaltarbeidene og trafikkdirigentene langs vegen. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av utålmodige trafikanter. Vis hensyn til de som jobber langs vegen. Dette er viktig for alles sikkerhet, oppfordrer Johan Nøkleholm, enhetsleder for dekke og merke i Innlandet fylkeskommune.

Reduserer miljøutslipp

Innlandet fylkeskommune har i år stilt miljøkrav i samtlige asfaltkontrakter.

- Vi stilte som krav at entreprenørene leverte miljødeklarasjon som en del av sitt tilbud. Firmaet med lavest CO2-utslipp fikk ikke påslag i sin konkurransesum, mens øvrige tilbydere fikk påslag i konkurransesummen etter hvor mye mer CO2-utslipp de hadde i sitt tilbud. Vi håper dette vil være med på å redusere de miljømessige konsekvensene ved produksjon og utlegging av asfalt, fortsetter Nøkleholm.

Stort etterslep

I Innlandet er forfallet på fylkesvegene estimert til rundt fire milliarder kroner.

-  I handlingsprogrammet for fylkesveger har vi satt av 700 millioner kroner til utbedring av veger i perioden 2022 til 2026. I 2022 skal vi bruke 155 millioner kroner til å ta igjen noe av forfallet og utbedre eksisterende veger, sier Stein Tronsmoen avslutningsvis.

I løpet av 2022 skal disse vegene få ny asfalt.

Til toppen