Handlingsprogram for fylkesveger - Innlandet fylkeskommune

Handlingsprogram for fylkesveger

Fylkestinget vedtar økonomiske rammer og prioriterer tiltak til drift og investeringer på fylkesvegnettet gjennom fireårige handlingsprogrammer og årlige budsjetter. 

Arbeidet med handlingsprogrammet som skal gjelde i årene 2022–2025 (27) startet i 2020 og fortsetter fram til høsten 2021.

Over 400 forslag fra kommunene

I forbindelse med arbeidet fikk fylkeskommunen inn oversikt over ønsker og behov for oppgraderinger av fylkesvegene fra de 46 kommunene i Innlandet. Til sammen kom det inn over 400 forslag.

Se hvilke prosjekt kommunene i Innlandet ønsket å få gjennomført (XLSX, 61 kB)

Møter med næringslivet

Samferdselsavdelingen har også hatt flere møter med interesseorganisasjoner og representanter for næringslivet, slik som skogbruket og lastebilbransjen, for å få innspill til det nye handlingsprogrammet.

Les om møtet med næringslivet i september 2020.

Hovedprofil valgt av politikerne

Politikerne i utvalget for samferdsel har fått jevnlige orienteringer på møtene sine om framdriften i arbeidet med handlingsprogrammet.

På møtet den 25. november 2020 valgte utvalget hvilken hovedprofil tiltakene som skal utføres på fylkesvegene i denne planperioden skal ha.

Les mer om da samferdselsutvalget valgte hovedprofil for handlingsprogrammet.

Høringsfrist 22. mai 2021

Den 9. mars vedtok fylkesutvalget å sende forslaget til handlingsprogram på høring til kommunene og andre høringsparter, med høringsfrist 22. mai.

Les saken om at handlingsprogrammet snart var klart til høring

Se programforslaget som ble sendt på høring 15. mars 2021 (PDF, 35 MB)

Vedtak i oktober 2021

Etter høringen blir programmet lagt fram for politikerne på nytt. Fylkestinget skal vedta handlingsprogrammet i oktober 2021.

Bevilgninger til fylkesveger blir endelig fastsatt av fylkestinget i forbindelse med den årlige behandlingen av fylkesbudsjettet. 

Gjeldende handlingsprogram for fylkesveger

Ut 2021 blir fylkesvegene administrert i tråd med handlingsprogrammene som tidligere er vedtatt av fylkestingene i Oppland og Hedmark:

Til toppen