Fylkeskommunens ansvar ved skader på privat eiendom

Noen steder kan jordskred eller flom på fylkesvegene ha påvirket private eiendommer, veger og avkjørsler, som også kan ha fått skader.

Vi ber om forståelse for at det er umulig for oss å vurdere alle krav og saker vi får inn, og at vi som vegeier må prioritere å få reparert og åpnet fylkesvegene.

Grunneiere må i hovedsak ta ansvar selv

Private grunneiere må i hovedsak ta ansvar for sine eiendommer og avkjørsler selv. Fylkeskommunen – som vegeier av fylkesveger – kan ikke ta ansvar for skader som oppstår ved en uforutsett naturhendelse, en såkalt force majeure, som det ikke var mulig å forutse omfanget av eller forebygge.

Hva er force majeure?
Force majeure er et begrep som beskriver særlige omstendigheter som er utenfor menneskelig kontroll og som det på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Naturkatastrofer som flom og storm er eksempler på slike ekstraordinære hendelser. Les mer om force majoure

Eksempler på at fylkeskommunen har ansvar

Hvis vegmateriell som rekkverk, asfaltrester eller andre typer spesialavfall har blitt ført inn på privat eiendom fra en fylkesveg som har rast ut, har fylkeskommunen ansvar for å håndtere avfallet. 

I tilfeller der fylkeskommunens driftsentreprenører har måttet bruke nødretten og gjøre inngrep på privat eiendom for å hindre større skader på vegnettet, er hovedregelen at vi må reparere skaden. 

Sjekk forsikringene dine  

Har du fått skade på egen eiendom under uværet, bør du undersøke hva boligforsikringen din dekker, eventuelt søke hjelp gjennom den statlige naturskadeordningen. 

Les mer om Statens naturskadeordning

Ta vare på kvitteringer/fakturaer for opprydding og reparasjoner, og ta det opp med forsikringsselskapet ditt og eventuelt naturskadeordningen.

Kontakt oss

Henvendelser sendes på e-post til post@innlandetfylke.no.

Kontaktperson er Jolanta Alhaug.