Tannskade - Innlandet fylkeskommune

Tannskade

Har du smerter eller en tannskade? Ta kontakt med tannklinikken din. Alle tannleger som har mulighet til det, har plikt til å yte førstehjelp ved henvendelse.

Kontakt tannlege eller legevakta

Ved alvorlig tannskade er det viktig å kontakte tannlege med en gang. Får du ikke tak i tannlege, så ta kontakt med legevakta.

Tilbakebetaling av utlegg

Hvis du må betale for akutt tannbehandling for barn og unge som har rett til gratis tannbehandling, kan du søke om tilbakebetaling. Original kvittering leveres til tannklinikken der barnet vanligvis går.

Til toppen