Stimuleringstilskudd til lærebedrifter: Ny frist 1. desember 2020 - Innlandet fylkeskommune

Stimuleringstilskudd til lærebedrifter: Ny frist 1. desember 2020

Innlandet fylkeskommune har 12,8 millioner kroner til stimuleringstilskudd til lærebedrifter. Målet er å øke antall læreplasser, slik at alle våre elever får lærekontrakt.

Disse kan søke:

  1. Godkjente lærebedrifter som øker sitt inntak av lærlinger i 2020, får et tilskudd på 25 000 kroner per ekstra lærling. I beregningen av ekstra lærling ser vi på gjennomsnittlig antall lærlinger i bedriften de to siste årene. Lærekontrakter i særlig hardt rammede lærefag utløser 35 000 kroner pr lærling. Dette gjelder nå elektrofag, barne- og ungdomsarbeiderfaget, tømrerfaget, helsearbeiderfaget og salgsfaget.
  2. Nye lærebedrifter (selvstendige lærebedrifter eller medlemsbedrifter i opplæringskontor) som godkjennes etter 1. juli 2020, og som inngår lærekontrakt i 2020, får 25 000 kroner. I tillegg får de 25.000 kroner per lærling de tar inn i 2020. Eksisterende lærebedrifter som blir godkjent i et nytt lærefag, regnes også som ny læredrift i denne sammenhengen.
  3. Tidligere godkjente lærebedrifter som ikke har hatt lærling siste to årene, kan søke om ny godkjenning som lærebedrift. Ved ny godkjenning og inntak av en lærling i 2020, får bedriften 30 000 kroner i stimuleringstilskudd. I tillegg får de 25 000 kroner for påfølgende lærlinger.
  4. Lærebedrifter som overtar en lærling fra en permitteringssituasjon eller opphørt virksomhet, får 10 000 kroner i stimuleringstilskudd. Det må være en førsteårs lærling, og det må gjenstå minimum seks måneder av læretiden.

Ny søknadsfrist: 1. desember 2020

Bruk skjemaet nedenfor. Kontrakten må ha oppstartsdato i 2020, og må være opprettet og elektronisk signert når bedriften søker. For medlemsbedrifter i opplæringskontor, er det opplæringskontoret som søker. Kandidaten må ha søkt læreplass, eller være elev på alternativt Vg3 i Innlandet.

Utbetaling

Innvilget tilskudd utbetales som engangsbeløp sammen med første ordinære tilskudd på lærekontrakten (desember 2020).

Søknadsskjema stimuleringstilskudd

Felt merket med * må fylles ut
Til toppen