Stimuleringstilskudd til lærebedrifter 2021 - Innlandet fylkeskommune

Stimuleringstilskudd til lærebedrifter 2021

Stimuleringstilskuddet skal bidra til at flere lærlinger får læreplass, eller beholder sin læreplass, under covid-19-pandemien. Søknadsfristen er 1. oktober 2021.

Lærebedrifter og lærlinger står i krevende utfordringer i forbindelse med Covid-19. Stimuleringstilskuddet skal bidra til at flere som søker seg ut i lære, får læreplass. 

Tiltaket retter seg også inn mot lærlinger som kan bli permittert, eller som står i fare for å miste læreplassen sin.

Den økonomiske rammen er på 7,3 millioner kroner.

Hvilke typer tilskudd kan bedriften søke om?

Lærebedrifter og opplæringskontor kan søke om tilskudd i ulike kategorier. Du velger kategori i søknadsskjemaet nederst på siden.

  1. Godkjente lærebedrifter/medlemsbedrifter som øker inntaket av lærlinger i 2021, kan få et tilskudd på 25 000 kroner per ekstra lærling. I beregningen av ekstra lærling ser vi på gjennomsnittlig antall lærlinger i bedriften de to siste årene.
  2. Nye lærebedrifter/medlemsbedrifter som godkjennes etter 1. mai 2021, og som har én inngått lærekontrakt når de søker, kan få 50 000 kroner. For hver ny lærekontrakt ut over dette kan bedriften få ytterligere 25 000 kroner per lærling. Eksisterende lærebedrifter som blir godkjent i et nytt lærefag, regnes også som ny læredrift.
  3. Tidligere godkjente lærebedrifter/medlemsbedrifter som ikke har hatt lærling siste to årene, kan ved ny godkjenning og inntak av én lærling, få 30 000 kroner. For hver ny lærekontrakt ut over dette kan bedriften få ytterligere 25 000 kroner per lærling.
  4. Lærebedrifter som overtar en lærling fra en permitteringssituasjon eller opphørt virksomhet, kan få 15 000 kroner. Det må gjenstå minst seks måneder av læretiden.
  5. Tilskudd til opplæringstiltak for lærlinger som har vært permittert i mer enn én måned. For hver påfølgende måned den permitterte lærlingen (som følge av Covid-19) får alternativ opplæring, kan lærebedriften få 5000 kroner i inntil fire måneder.

Kriteriene for stimuleringstilskudd blir revurdert innen 1. juli for å sikre at midlene går til de bedriftene som rammes hardest av koronasituasjonen.

Utbetaling av tilskudd

  • Innvilget tilskudd utbetales hvert halvår som et engangsbeløp sammen med første ordinære tilskudd på lærekontrakten.
  • For medlemsbedrifter er det opplæringskontoret som får overført tilskuddet.
  • Fylkeskommunen sender tildelingsbrev til lærebedrifter og opplæringskontor fortløpende.

Spørsmål og svar

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. oktober 2021Felt merket med * må fylles ut
Til toppen