Ung INNspirator 2022 - Innlandet fylkeskommune

Ung INNspirator 2022

Nå kan du foreslå hvem du synes fortjener å vinne prisen Ung INNspirator 2022.

Frist: 1. oktober

Prisvinneren skal være en god rollemodell for utvikling i Innlandet og ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap.

Vinneren skal være mellom 15 og 35 år.

Prisen består av et kunstverk og 75 000 kroner.

Kriterier

Prisen kan deles ut til representanter fra et vidt spekter av samfunnet: Privat næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner, forskning, politikk, kultur og idrett.

Prisvinneren

  • skal ha bidratt til å utvikle/forme framtida lokalt i Innlandet og framstå som endringsleder for Innlandet i årene som kommer.
  • har vist evne til å forstå sentrale samfunnsutfordringer i Innlandet. Hen har vært med på å utfordre, endre og utvikle løsninger for framtida.
  • er engasjert, nysgjerrig og har et ønske om å bidra til å forme framtidas Innlandet.
  • skal være en god rollemodell for samfunnsutvikling i Innlandet og ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap. .

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Jury

Juryen består av

  • leder for hovedutvalg for næring (juryleder)
  • leder for hovedutvalg for kompetanse og tannhelse
  • leder for hovedutvalg for kultur
  • lederen av Ungdommens fylkesting

Slik sender du inn forslag

Fyll ut det elektroniske skjemaet og send inn.

Vær oppmerksom på at du ikke kan lagre skjemaet underveis i utfyllingen.

Foreslå din kandidat!

Til toppen