Bioøkonomi, teknologi, industri og kreative næringer - Innlandet fylkeskommune

Bioøkonomi, teknologi, industri og kreative næringer

Formålet med støtteordninga er å styrke lokalsamfunn og næringsliv i Innlandet gjennom tiltak som fremmer innovasjon eller samarbeid i næringslivet, og mellom næringsliv og kompetansemiljøer. Internasjonalisering gjennom prosjekter og samarbeid kan også støttes. Søknadsfrist er 30. april.

Det kan søkes om finansiering av tiltak innen sirkulærøkonomi, bioøkonomi inkl. landbruk og trenæringer, og kreative næringer. Tiltaka skal fremme innovasjon, kompetanseutvikling eller samarbeid, nasjonalt eller internasjonalt.

Hvem kan søke

  • Innovasjonsaktører
  • Samarbeidende bedrifter og organisasjoner, bedriftsnettverk
  • Offentlige aktører som regionråd og samarbeidende kommuner
  • FoU-institusjoner

Merk: Enkeltbedrifter kan ikke søke. Etablering og utvikling av disse omfattes av Innovasjon Norges finansieringsordninger.

Søknader fra enkeltkommuner vil som hovedregel ikke bli prioritert.

Søknad og søknadsfrist

Alle søknader må sendes inn via den elektroniske søknadsportalen regionalforvaltning.no. Der finner du også kriterier og mer informasjon om støtteordninga.

Frist for å søke er 30. april.

Til toppen