Reiseliv - Innlandet fylkeskommune

Reiseliv

Formålet med støtteordningen er å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser. Søknadsfrist er 15 april 2021. Vi anmoder om at søknaden er så kort og poengtert som mulig.

Det kan tildeles støtte til følgende tema:

  • Produktutvikling som gir helårs arbeidsplasser
  • Mobilitet. Prosjekter som kan føre til grønnere reiser og mer framtidsrettede transportløsninger
  • Digital tjenesteinnovasjon. Nye digitale løsninger
  • Kompetanseprosjekter som styrker behovet for manglende arbeidskraft

Hvem kan søke

  • Destinasjonsselskap, samarbeidende bedrifter og organisasjoner
  • Offentlige aktører som kommuner og regionråd
  • Bedriftsnettverk (med søknaden bør det legges ved forpliktende avtaler)

Merk: Enkeltbedrifter har ikke anledning til å søke. Enkeltbedrifter omfattes av Innovasjon Norges finansieringsordninger.

Lokalmatprosjekter hører ikke under denne søknadsordningen. Lokalmat hører innunder RT-ordningen (regional tilrettelegging) som har neste søknadsfrist 1. oktober.

Søknad og søknadsfrist

Alle søknader må sendes inn via den elektroniske søknadsportalen regionalforvaltning.no. Der finner du også kriterier og mer informasjon om støtteordningen. 

Søknadsfrist er 15 april 2021.

Til toppen