Reiseliv - Innlandet fylkeskommune

Reiseliv

Formålet med støtteordningen er å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser.

Vårens søknadsfrist er utløpt.

Det kan tildeles støtte til følgende tema:

  • Produktutvikling som gir helårs arbeidsplasser (opplevelsesturisme, aktivitetsturisme, kunst- og kulturturisme, byturisme)
  • Mobilitet. Prosjekter som kan føre til grønnere reiser og mer framtidsrettede transportløsninger
  • Digital tjenesteinnovasjon. Nye digitale løsninger
  • Kompetanseprosjekter som styrker behovet for manglende arbeidskraft

Hvem kan søke

  • Destinasjonsselskap, samarbeidende bedrifter og organisasjoner
  • Offentlige aktører som kommuner
  • Bedriftsnettverk (med søknaden bør det legges ved forpliktende avtaler)

Merk: Enkeltbedrifter har ikke anledning til å søke. Enkeltbedrifter omfattes av Innovasjon Norges finansieringsordninger.

For å søke gå inn på:

regionalforvaltning.no

Tildelinger reiseliv

Til toppen