Avtale om privat datamaskin - Innlandet fylkeskommune

Avtale om privat datamaskin

Denne avtalen gjelder for deg som har valgt å bruke privat bærbar datamaskin, i stedet for å disponere datamaskin fra Innlandet fylkeskommune.

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Innlandet fylkeskommune (org.nr. 920 717 152) ved den aktuelle skolen, og brukeren av den private bærbare datamaskinen.

2. Minimum kravspesifikasjon

Privat PC skal ha spesifikasjoner tilsvarende elev-PC-en fra Innlandet fylkeskommune som gjelder for utdanningsprogrammet du skal begynne på. Skolen er behjelpelig med å sjekke at datamaskinen oppfyller kravene.

3. Krav til sikkerhet

Du skal alltid holde datamaskinen oppdatert med de siste sikkerhetsoppdateringene for datamaskinens operativsystem og applikasjoner. Du kan be om veiledning i hvordan du gjør det.

4. Tilgang til lisenser og programvare

Du får gratis tilgang til nødvendig programvare, digitale læremidler og læringsressurser. Når du slutter på skolen skal du avinstallere programvare du har fått tilgang til gjennom Innlandet fylkeskommune/skolen, med mindre noe annet er avtalt skriftlig.

5. Bruk av datamaskinen

Bruk av datamaskinen reguleres av denne avtalen og fylkeskommunal forskrift om ordensreglement for de videregående skolene i Innlandet fylkeskommune.

Ved mistanke om brudd på avtalens krav til sikkerhet eller brudd på informasjonssikkerheten, kan skolen nekte deg å bruke datamaskinen i skolens nettverk fram til saken er behandlet. Du må da inngå avtale med skolen om lån av en bærbar datamaskin i denne perioden.

Brudd på ordensreglementet kan føre til konsekvenser for halvårs- og standpunktkarakter i orden og/eller atferd og eventuelt andre sanksjoner. Se ordensreglementet.

Du er ansvarlig for at datamaskinen er i stand til at den kan brukes i opplæringen. Du må selv ta sikkerhetskopi av data lagret på egen datamaskin.

6. Vedlikehold, service og forsikring

Du er ansvarlig for egen datamaskin og må selv sørge for nødvendig service, vedlikehold og forsikring.

7. Tvistebestemmelser

Alle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres etter norsk rett.

8. Endringer

Eventuelle endringer i denne avtalen er kun gyldige og bindende dersom endringene er nedfelt skriftlig og er underskrevet av partene.

Til toppen