Hva skjer hvis du ikke får læreplass?

Alle kvalifiserte søkere som ikke får læreplass, får tilbud om å fullføre gjennom ordningen "alternativt vg3 mot fagbrev". Her får eleven praktisk opplæring, som skal gi grunnlag for å gå opp til fagprøve. Skolene tar kontakt med de elevene som er i målgruppen for dette tilbudet. 

Yrkesfagkoordinatorer på skolene

Alternativt vg3 mot fagbrev hvis du ikke har læreplass

Tilbudet er for elever med ungdomsrett som har søkt og er kvalifisert, men som ikke har fått tilbud om læreplass etter vg2.

Hvem får tilbud om alternativt vg3 mot fagbrev?

  • Du må ha søkt læreplass i Vigo innen1. mars.
  • Du må ha ha folkeregistrert adresse i Innlandet per 1. mars.
  • Du må ha bestått alle fag fra riktig vg1 og vg2 (samme krav som gjelder for å få lærekontrakt)
  • Du har vært aktiv søker til læreplass i bedrifter.

Fylkeskommunen sender ut tilbud til alle søkere som ikke har fått læreplass.

Hvordan organiseres tilbudet?

Som hovedregel vil du få et tilbud gjennom skolen du har gått på. Opplæringen kan foregå på en videregående skole, eller i en eller flere praksisbedrifter.

Alternativt vg3 starter med et læreplasskurs

Læreplasskurset har en varighet på fire uker, og holdes av Karriere Innlandet. Målet er at deltakerne blir formidlet til læreplass.

Deltakerne vil gjennom kurset få mulighet til å øke egen kompetanse i å søke læreplass gjennom søknadsskriving og intervjutrening. Kurset vil også gi deltakerne økt innsikt i egen karriereplan, bevisstgjøring på egne ressurser og økt kjennskap til arbeidslivets forventninger og regler.

Læreplasskurs avholdes regionalt og finner sted ved Elverum, Hamar, Kongsvinger, Gjøvik, Hadeland, Valdres, Lillehammer og Vinstra/Otta.

Hvorfor kalles tilbudet alternativt vg3 mot fagbrev?

Det er et alternativ til læreplass og alternativ til ordinært vg3 i skole. Som deltaker får du status som elev, og du får ikke lønn i den tiden opplæringen varer. Du kan imidlertid søke lån/stipend i Lånekassen, så du har samme rettigheter som andre elever.

Hva skjer dersom jeg får tilbud om læreplass i løpet av tiden med alternativt vg3?

Målet er at alle skal få læreplass i bedrift. Hvis en lærebedrift vil inngå lærekontrakt med deg, avsluttes alternativt vg3. Tiden du har brukt som elev, gir fradrag i læretiden.

Hva slags sluttkompetanse får jeg?

Når du har bestått fag-/svenneprøven og alle obligatoriske fag fra vg1 og vg2, får du fag-/svennebrev og vitnemål.