Hva skjer hvis du ikke får læreplass?

Er du kvalifisert søker som ikke får læreplass, får du tilbud om å fullføre gjennom ordningen "alternativt Vg3 mot fagbrev". Skolen tar kontakt med deg hvis du er aktuell for dette tilbudet.

Yrkesfagkoordinatorer på skolene

Alternativt vg3 mot fagbrev hvis du ikke har læreplass

Tilbudet er for elever med ungdomsrett som har søkt og er kvalifisert, men som ikke har fått tilbud om læreplass etter vg2.

Elevene får praktisk opplæring, som skal gi grunnlag for å gå opp til fagprøve.

Hvem får tilbud om alternativt vg3 mot fagbrev?

  • Du må ha søkt læreplass i Vigo innen 1. mars.
  • Du må ha ha folkeregistrert adresse i Innlandet per 1. mars.
  • Du må ha bestått alle fag fra riktig vg1 og vg2 (samme krav som gjelder for å få lærekontrakt).
  • Du har vært aktiv søker til læreplass i bedrifter.

Fylkeskommunen sender ut tilbud til alle søkere som ikke har fått læreplass.

Hvor foregår opplæringen?

Som hovedregel vil du få et tilbud gjennom skolen du har gått på. Opplæringen kan foregå på en videregående skole, eller i en eller flere praksisbedrifter.

Alternativt vg3 starter med et læreplasskurs

Læreplasskurset varer i fire uker, og holdes av Karriere Innlandet. Målet er at du blir formidlet til læreplass.

Gjennom kurset øver du på å søke læreplass gjennom søknadsskriving og intervjutrening. Kurset vil også gi deg bedre innsikt i din egen karriereplan, bevisstgjøre egne ressurser og øke kunnskapen om arbeidslivets forventninger og regler.

Læreplasskurs holdes i Elverum, Hamar, Kongsvinger, Gjøvik, Hadeland, Valdres, Lillehammer og Vinstra/Otta.

Hvorfor kalles tilbudet alternativte vg3 mot fagbrev?

Det er et alternativ til læreplass og alternativ til ordinært vg3 i skole. Som deltaker får du status som elev, og du får ikke lønn i den tiden opplæringen varer. 

Du kan imidlertid søke lån/stipend i Lånekassen, så du har samme rettigheter som andre elever.

Hva skjer dersom du får tilbud om læreplass i løpet av tiden med alternativt vg3?

Målet er at alle skal få læreplass i bedrift. Hvis en lærebedrift vil inngå lærekontrakt med deg, avsluttes alternativt vg3. Tiden du har brukt som elev, gir fradrag i læretiden.

Hva slags sluttkompetanse får du?

Når du har bestått fag-/svenneprøven og alle obligatoriske fag fra vg1 og vg2, får du fag-/svennebrev og vitnemål.