Søke læreplass

Du søker læreplass i lærefag på vigo.no. Dette gjelder selv om du har gjort en avtale med en lærebedrift.

Søk på vigo.no

Selv om du søker læreplass på annen måte, må du alltid registrere deg som søker på vigo.no

Fylkeskommunen videreformidler Vigo-søknaden din til bedrifter som er godkjent i lærefaget.

Søknadsfrist

  • 1. mars for lærlinger
  • 1. februar for lærekandidater

Vær aktiv søker

En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i Vigo. Lærebedriften bestemmer hvem de vil ansette.

De fleste finner læreplass i løpet av Vg1 og Vg2 gjennom faget yrkesfaglig fordypning. Dersom dette ikke gjelder deg, må du være aktiv og sende inn jobbsøknader og ta kontakt med mulige lærebedrifter.

Oversikt over lærebedrifter i Innlandet fylkeskommune finner du på vilbli.no

Les mer om lærling/lærekandidat på vilbli.no

Lærekontrakt – digital signatur

Når lærebedriften og du er enige om å skrive lærekontrakt, får du en SMS om digital signering. Avsender er Difi Norge Posten. Logg deg på med elektronisk ID. I tillegg må du signere med elektronisk ID.

Du kan selv redigere dine opplysninger om mobiltelefon, e-post og bostedsadresse på vigo.no

Du får ny SMS når lærebedriften og fylkeskommunen har signert, og kontrakten er godkjent. Da finner du lærekontrakten din på din profil på vigo.no.

Lån og stipend

Når du har fått avtale om lærekontrakt, og denne er godkjent av fylkeskommunen, kan du søke om lån og stipend i Lånekassen. Kontrakten er godkjent når du og lærebedriften har signert elektronisk, og du har fått SMS fra fylkeskommunen med lenke til lærekontrakten.

Informasjon om lån og stipend finner du på lanekassen.no