Tilbudsstrukturen på høring - Innlandet fylkeskommune

Tilbudsstrukturen på høring

Nå kan du si din mening om tilbudsstrukturen i videregående opplæring for skoleåret 2023-2024.

Høringsfristen er 28. august.

Tilbudsstrukturen skal i størst mulig grad gjenspeile arbeids- og næringslivets behov for kompetanse i Innlandet. Målet er at ungdom skal få tilgang til opplæringsløp som fører fram til kompetanse vi trenger i Innlandet.

I forbindelse med planleggingen av tilbudsstrukturen for den videregående opplæringen for skoleåret 2023-2024, inviterer vi derfor til høring.

Mer om høringen om tilbudsstrukturen

Til toppen