Si din mening om ny skole- og tilbudsstruktur

Vi ønsker innspill til arbeidet med ny innlandsstrategi og ny skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring.

11 personer samlet i en ring - Klikk for stort bilde Mostphotos Det kan du gi på en av de fire medvirkningskonferansene vi arrangerer over hele fylket i løpet av våren.

Hovedmålgrupper

Konferansen er åpen for alle, men vi ønsker spesielt innspill fra kommunene, interkommunale politiske råd, kompetanseinstitusjoner, frivillige organisasjoner, næringslivet, Ungdommens fylkesting, LO og NHO.

Program

Konferansene er gratis, og vi serverer lunsj.

Vi har lagt konferansene til fire ulike deler av fylket. Du melder deg på der det passer best for deg, men spesielt i diskusjonen om skole- og tilbudsstruktur, er det en fordel om du melder deg på konferansen i din egen region.

Rammeprogrammet er likt for alle fire konferansene, med noen lokale variasjoner knyttet til diskusjonen om skole- og tilbudsstruktur.

10.00–10.10: Velkommen til konferanse

10.10–10.20: Ungdomsappell

10.20–12.00: Arbeidsøkt 1: Innlandsstrategien – utfordringer og muligheter i Innlandet

 • innledning: faktagrunnlag
 • arbeid rundt bordene
 • oppsummering

Spørsmål:

 • Hvilke fremtidige utfordringer har vi i Innlandet/regionen?
 • Hvilke fremtidige muligheter har vi i Innlandet/regionen?

12.00–12.30: Lunsj

12.30–15.15: Arbeidsøkt 2: Skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring

 • innledning: faktagrunnlag
 • arbeid rundt bordene
 • oppsummering

Spørsmål:

 • Hvilke utdanningstilbud er viktigst ut fra arbeidskraftbehovet i regionen i årene framover?
 • I en situasjon med elevtallsnedgang og reduserte økonomiske rammer, hvilke utdanningstilbud har lavest prioritet og kan reduseres?
 • Hva mener dere er viktigst for å ivareta god kvalitet i opplæringstilbudene?

15.15–15.30: Avslutning av dagen og veien videre for arbeidet med Innlandsstrategien og skoleutredningsarbeidet.

Tid og sted

Påmeldingsfrist er to uker før arrangementet.

22. mars: Storstua på Koppang, Stor-Elvdal – for regionene Nord- og Sør-Østerdal

Påmelding Stor-Elvdal

29. mars: Rudi Gard i Sør-Fron – for regionene Lillehammer, Midt- og Nordgudbrandsdal

Påmelding Sør-Fron

20. april: Milepelen på Sand, Nord-Odal – for regionene Hamar og Kongsvinger

Påmelding Nord-Odal

2. mai: Quality Strand hotell, Gjøvik – for regionene Gjøvik og Valdres og Gran kommune

Påmelding Gjøvik

Mer om Innlandsstrategien

Innlandsstrategien er Innlandets regionale planstrategi, som er det eneste lovpålagte styringsdokumentet vi har på regionalt nivå. Den skal peke retning inn i fremtiden.

Vårt felles prosjekt er å bygge Innlandet og ta i bruk mulighetene på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer.

Innlandsstrategien bygger på FNs 17 bærekraftsmål. Innlandsstrategien skal legges til grunn ved arbeidet med nye regionale planer, fylkesbudsjetter og øvrig plan- og utviklingsarbeid i fylket.

Fornyes hvert fjerde år

Etter politisk valg hvert fjerde år skal Innlandstrategien fornyes. Det er et klart politisk ønske om å starte denne arbeidsprosessen tidlig slik at sittende politikere kan levere fra seg et oppdatert kunnskapsgrunnlag og anbefalinger om fornyelse av Innlandsstrategien 2020-2024.

Les mer om arbeidet med ny innlandsstrategi

Mer om skole- og tilbudsstruktur

Elevtallet i videregående opplæring i Innlandet er synkende. Skoleåret 2021/2022 var det 12 021 elever ved de 23 videregående skolene, dette er 800 færre elever enn skoleåret 2018/2019.

Statistikken viser at elevgrunnlaget synker ytterligere framover. Fra 2023 til 2032 er det om lag 1500 færre 16–18-åringer i Innlandet. Tall som også inkluderer dagens 1–6-åringer viser en ytterligere nedgang fram til 2038.

Nærmere detaljer om elevtallsutvikling, gjennomføring av videregående opplæring mv. kan du lese om i fylkestingssakene Tilstandsrapporten for videregående opplæring 2021/2022 PS 64/2022 og Tilbudsstrukturen for videregående opplæring 2023/2024 PS 65/2022.

Politisk bestemt

Fylkestinget vedtok i oktober 2022 at det skal utarbeides en sak om framtidig skolestruktur i Innlandet som sikrer bærekraftig dimensjonering, lokalisering og finansiering basert på nåværende og framskrevne elevtall.

Som en del av vedtaket ble det også bestemt at det skal gjennomføres en prosess med alle sentrale samarbeidspartnere i regionene, hvor de ulike regionene kan komme med innspill på hvilke utdanninger det er viktig å ha i sin region.

Til toppen