Lær mer om de nye Vg3-læreplanene i fagfornyelsen - Innlandet fylkeskommune

Lær mer om de nye Vg3-læreplanene i fagfornyelsen

Bli med på webinar tirsdag 25. januar 2022 om lansering av kompetansepakker for fagopplæringen.

Utdanningsdirektoratet (Udir) lanserer kompetansepakker for alle som er involvert i opplæring i bedrift. Dette er tema for et webinar 25. januar kl. 13.00–15.00.

Påmelding til Udir her  

Målgruppe

Målgruppen er faglige ledere og instruktører i lærebedrifter, opplæringskontor, medlemmer i prøvenemnder og lærere innenfor yrkesfag.

Hva er fagfornyelsen?

Det er laget ny overordnet del og læreplaner i alle fag i grunnskolen og videregående opplæring. Endringene i læreplanene kalles fagfornyelsen. Nye læreplaner i Vg3 opplæring i bedrift skal tas i bruk fra høsten 2022.  

Hva gir kompetansepakkene? 

Udirs kompetansepakker gir en innføring i ny overordnet del og nye læreplaner i Vg3 opplæring i bedrift. Lærebedrifter og prøvenemnder har hver sin kompetansepakke. Målet er å skape felles forståelse av begreper og innhold i de nye læreplanene.  

Støtte til lærebedrifter og prøvenemnder

Innlandet fylkeskommune vil supplere Udirs kompetansepakker med webinarer og frokostmøter som skal støtte lærebedrifter og prøvenemnder i å ta i bruk nye Vg3-læreplaner. 

Informasjon om tilbudet legges ut her i midten av januar 2022 under fanen «Kurs for lærebedrifter».  

Overgang til fagfornyelsen 

Alle lærebedrifter og opplæringskontorer i Innlandet vil få informasjon i januar 2022 om videre godkjenning av lærefag og faglig ledere. 

Les mer om overgangen under fanen «Nye læreplaner i fagfornyelsen».  

Spørsmål?

Kontakt oss på e-post: fagfornyelsen@innlandetfylke.no

PC-skjerm viser personer i digitalt møte - Klikk for stort bilde Mostphotos

Til toppen