Søke skoleplass - Innlandet fylkeskommune

Søke skoleplass

Velkommen som søker til videregående opplæring i Innlandet!

Du må søke til nærmeste skole

Du søker, får svar og svarer på tilbud i Vigo. Søknadsfristen er 1. mars, men for de som søker inntak etter individuell vurdering er fristen 1. februar. 

Søk på vigo.no

Det første ønsket i søknaden din må være til nærmeste skole som har det programområdet eller utdanningsprogrammet du ønsker. Deretter kan du søke fritt i hele fylket. 

Hvis du skal videre til Vg2 eller Vg3, kan du søke til den skolen du allerede har begynt på selv om det ikke er den nærmeste.

Husk at du uansett må ha tre forskjellige utdanningsprogram til Vg1 for å ha ungdomsrett. 

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden din kan du kontakte rådgiver ved en videregående skole.

Søknad etter individuell vurdering

Du skal ikke konkurrere etter poeng, men søknaden din skal behandles individuelt hvis du:

  • har rett til spesialundervisning og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene. Søknadsfrist 1. februar.
  • har hatt rett til særskilt språkopplæring og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene. Søknadsfrist 1. februar.
  • mangler karakter i mer enn halvparten av fagene av andre årsaker. Søknadsfrist 1. mars.
  • ikke har tallkarakterer eller sammenlignbart karaktergrunnlag. Søknadsfrist 1. mars.
  • nylig har kommet til Norge. Søknadsfrist 1. februar.
  • må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner. Søknadsfrist 1. februar

Får du tilbud om skoleplass etter individuell behandling, har du ikke rett til inntak på et bestemt utdanningsprogram, men til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram.

Du får tilbud om plass der det er forsvarlig ut ifra forutsetningene dine. Vi legger vekt på både den sakkyndige vurderingen og ønskene dine. 

Mer informasjon på vilbli.no

Vilbli.no er en informasjonstjeneste for deg som søker videregående opplæring. På siden finner du informasjon om hvilke opplæringstilbud som finnes, og ved hvilke skoler tilbudene er.

Det er også informasjon om rettighetene dine, hvor du kan søke hjelp og rådgivning, interessetester med mer. På vilbli.no finner du også alle søknadsskjemaer og vedleggsskjemaer som gjelder inntak.

Vilbli.no

Husk å søke om skoleskyss

Som elev i videregående skole må du søke om skoleskyss hvert år. 

Mer informasjon om hvordan du søker og hvilke regler som gjelder finner du på nettsidene til skolen og på www.innlandstrafikk.no.

Til toppen