Opplæring i kriminalomsorgen - Innlandet fylkeskommune

Opplæring i kriminalomsorgen

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for både videregående opplæring og grunnskoleopplæring for innsatte i kriminalomsorgen.

Straffegjennomføring i fengsel innebærer ikke tap av sivile rettigheter. De innsatte har krav på tjenester innenfor utdanning, bibliotek, helse og annet fra det ordinære offentlige tilbudet.

Opplæringstilbudet som fylkeskommunen gir, er likeverdig med tilsvarende opplæring i samfunnet for øvrig. Tilbudet inneholder også kortere kompetansegivende kurs, veiledning og realkompetansevurdering.

Til toppen