Alternativt Vg3 i skole - Innlandet fylkeskommune

Alternativt Vg3 i skole

Alle kvalifiserte søkere som ikke får læreplass i bedrift, får tilbud om opplæring i skole. Dette kalles alternativt Vg3. Skolene tar kontakt med de elevene som er i målgruppen for dette tilbudet.

Alternativt Vg3 i skole hvis du ikke har læreplass

Tilbudet er for elever med ungdomsrett som har søkt og er kvalifisert, men som ikke har fått tilbud om læreplass etter Vg2.

Hvem får tilbud om alternativt Vg3?

For å få tilbud om alternativt Vg3 må du oppfylle følgende kriterier:

  • Du har søkt læreplass i Vigo per 1. mars.
  • Du har folkeregistrert adresse i Innlandet per 1. mars.
  • Du har bestått alle fag fra rett Vg1 og Vg2 (dette er det samme som gjelder for å få godkjent lærekontrakt)
  • Du har vært aktiv søker til læreplass i bedrifter.

Fylkeskommunen sender ut tilbud til alle søkere som ikke har fått læreplass.

Hvordan organiseres tilbudet?

Som hovedregel vil du få et tilbud gjennom skolen du har gått på. Opplæringen kan foregå på en videregående skole, eller i en eller flere praksisbedrifter.

Hvorfor kalles tilbudet alternativt Vg3 i skole?

Det er et alternativ til læreplass og alternativ til ordinært Vg3 i skole. Som deltaker på alternativt Vg3 i skole får du status som elev og du får ikke lønn i den tiden opplæringen varer. Du kan imidlertid søke lån/stipend i lånekassen, så du har samme rettigheter som andre elever.

Hva skjer dersom jeg får tilbud om læreplass i løpet av alternativt Vg3 i skole?

Målet er at alle skal få læreplass. Da skriver du en lærekontrakt med lærebedriften og avslutter alternativt Vg3 i skole. Tiden du har brukt på alternativt Vg3 i skole gir fradrag i læretiden.

Hva slags sluttkompetanse får jeg?

Når du har bestått fag-/svenneprøven og alle obligatoriske fag fra Vg1 og Vg2, vil du få fag-/svennebrev og vitnemål.

Til toppen