Søk om å bli lærebedrift - Innlandet fylkeskommune

Søk om å bli lærebedrift

For å kunne ta inn lærling, må bedriften være godkjent av fylkeskommunen. 

Dere må først vurdere om bedriften vil melde seg inn i et opplæringskontor, eller være selvstendig lærebedrift. Innlandet fylkeskommune anbefaler nye bedrifter å melde seg inn i et opplæringskontor. 

Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er et samarbeid mellom flere bedrifter som har ansvar for opplæring. Opplæringskontoret har det formelle ansvaret, og skal sørge for planer og system for opplæringen. Medlemsbedriften har en faglig leder og har ansvaret for den daglige oppfølgingen av lærlingen. 

Lærlingtilskuddet går til opplæringskontoret, og fordeles deretter til medlemsbedriftene. Fordelingen av tilskuddet og oppgavene til opplæringskontoret bestemmes av medlemsbedriftene.

Fordeler som medlemsbedrift i et opplæringskontor

  • Opplæringskontoret tar ansvar for det formelle knyttet til lærekontrakter og fagprøver, slik at medlemsbedriften kan ha fokus på den daglige opplæringen i faget.
  • Nyttig nettverk med andre bedrifter i samme bransje som kan samarbeide om opplæring.
  • Medlemsbedriften får oppfølging og veiledning i arbeidet med lærlingene. Opplæringskontoret organiserer og gjennomfører eventuell teoriopplæring.
  • Opplæringen blir kvalitetssikret gjennom opplæringskontorets internkontrollsystem.
  • Opplæringskontoret hjelper til med rekruttering av lærlinger.

Velg opplæringskontor

Dere kan selv bestemme hvilket opplæringskontor dere vil bli medlem i.

Ta kontakt med opplæringskontoret eller fagansvarlig i fylkeskommunen.

Oversikt over alle opplæringskontor i Innlandet (PDF, 605 kB)

Søknadsskjema – ny medlemsbedrift i opplæringskontor (PDF, 194 kB) 
Søknadsskjemaet fylles ut av opplæringskontoret.

Selvstendig lærebedrift

Hvis dere ikke vil melde bedriften inn i et opplæringskontor, kan dere søke om å bli godkjent som selvstendig lærebedrift. Selvstendige lærebedrifter må oppfylle kravene i opplæringsloven på egen hånd.

Krav til selvstendige lærebedrifter:

Søknadsskjema om å bli selvstendig lærebedrift (PDF, 628 kB)

Kontaktpersoner fagopplæring

Les mer om tilskudd og lærekontrakt

Til toppen