Prøvenemnd - Innlandet fylkeskommune

Koronasituasjonen - informasjon til lærlinger, lærebedrifter og prøvenemnder

Prøvenemnd

Fagprøven planlegges og gjennomføres av to medlemmer i prøvenemnda.

Prøvenemnd

Fylkeskommunen arrangerer vanligvis høytidelige fagbrevutdelinger hver høst. Dette er avlyst i 2020 på grunn av covid-19. Neste gang det blir arrangert, vil kandidater som har bestått prøven, få invitasjon.

Til toppen