Prøvenemnd - Innlandet fylkeskommune

Koronasituasjonen - informasjon til lærlinger, lærebedrifter og prøvenemnder

Prøvenemnd

To medlemmer av prøvenemnda planlegger og gjennomfører fagprøven.

Utdeling av fagbrev

De høytidelige fagbrevutdelingene har blitt avlyst på grunn av covid-19. Neste gang det blir arrangert (planlagt i november 2021), vil kandidater som har bestått prøven, få invitasjon.

Til toppen