Prøvenemnd - Innlandet fylkeskommune

Prøvenemnd

Fagprøven planlegges og gjennomføres av to medlemmer i prøvenemnda.

Prøvenemnd

Vanligvis arrangerer fylkeskommunen høytidelige fagbrevutdelinger hver høst. Dette er avlyst i 2020 på grunn av covid-19. Neste gang det blir arrangert, vil kandidater som har bestått prøven få invitasjon.

Til toppen