Praksiskandidat (privatist) - Innlandet fylkeskommune

Praksiskandidat (privatist)

Praksiskandidatordningen gjelder for deg som har lang og allsidig praksis i et lærefag. Du kan melde deg opp til fag-/svenneprøve dersom du kan dokumentere fem års praksis og har betalt prøveavgift.

Før du melder deg opp til fagprøve, må du ha bestått Vg3-eksamen i lærefaget. I noen lærefag (blant annet elektro og yrkessjåfør) er det flere krav til teori. Se under "Krav til teori".

Alle oppmeldinger som kommer inn, blir behandlet og besvart skriftlig med informasjon til kandidaten. I helse- og oppvekstfagene er det dessverre lengre ventetid enn vanlig før fagprøven kan gjennomføres på grunn av covid-19. 

Til toppen