Praksiskandidat (privatist) - Innlandet fylkeskommune

Praksiskandidat (privatist)

Praksiskandidatordningen gjelder for deg som har lang og allsidig praksis i et lærefag. Du kan melde deg opp til fag-/svenneprøve dersom du kan dokumentere fem års praksis og betalt prøveavgift. Før du melder deg opp til fagprøve, må du ha bestått Vg3-eksamen i lærefaget. I noen lærefag må praksiskandidater bestå både Vg2 og Vg3-eksamen. Se under "Krav til teori".

På grunn av covid-19-situasjonen må dessverre praksiskandidater fortsatt regne med lengre ventetid enn vanlig før fagprøven kan gjennomføres. Dette gjelder spesielt i helse- og oppvekstfagene. Alle oppmeldinger som kommer inn, blir behandlet og besvart skriftlig med informasjon til kandidaten.

Praksiskandidat

 

Til toppen