Praksisbrevkandidat - Innlandet fylkeskommune

Praksisbrevkandidat

I samarbeid med Kiwi tilbyr vi praksisbrev til deg som ønsker å lære salgsfaget mens du jobber i butikk. Du må være interessert i salg, og motivert for praktisk opplæring.

Hvem kan bli praksisbrevkandidat?

Ordningen er rettet mot deg som vil starte det yrkesfaglige løpet med mye praksis i butikk, og mindre tid på videregående skole.

Vg1 og Vg2 i butikk og på skolen

Som praksisbrevkandidat gjennomfører du Vg1 og Vg2 med arbeid i butikk fire dager i uka. En dag i uka har du ordinær undervisning i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag ved en videregående skole.

Salgsfaget lærer du i butikken etter en egen læreplan for praksisbrevkandidater i salgsfaget.

Du får praksisbrev

Etter to år avslutter du opplæringen i butikk med en praksisbrevprøve, og får et praksisbrev som dokumenterer kompetansen din. Du får tittelen kandidat i salgsfaget når du har fullført. Samtidig avslutter du undervisningen i de tre fellesfagene, hvor du blir vurdert på ordinært vis.

Praksisbrevordningen gir deg en delkompetanse. Du kan bygge på videre til fag- eller svennebrev dersom du ønsker å fortsette opplæringen i bedrift som lærling etter å ha fått praksisbrevet.

Veien videre etter praksisbrev

Etter endt opplæring med bestått praksisbrevprøve er du kvalifisert til å bli lærling i salgsfaget. Da må du inngå lærekontrakt med en godkjent lærebedrift.

I løpet av læretiden som lærling i bedrift, må du ha eksamen i fellesfagene engelsk og naturfag. I tillegg må du bestå nasjonal eksamen i salgsfaget på Vg3-nivå. Deretter kan du avslutte læretiden med fagprøve og fagbrev.

Til toppen