Læretid i Europa - Innlandet fylkeskommune

Læretid i Europa

Lærlinger kan søke om å ta 14 uker av læretida i et europeisk land gjennom Internasjonalt servicekontor. COVID-19 situasjonen har gjort at ingen lærlinger  fikk reise ut høsten 2020. Nasjonale reiseråd og mottakerlandenes reisetiltak bestemmer om det blir utenlandsopphold eller ikke.  

Danmark, Tyskland, Østerrike, Italia, Spania, England og Irland er landene Internasjonalt servicekontor har samarbeidsavtale med.

Relevant praksis

Vanligvis reiser hvert år inntil 70 lærlinger fra Innlandet ut. Internasjonalt servicekontor sørger for at lærlingen får jobb i en bedrift som er relevant for lærefaget. Lærlingen får språkkurs i starten av oppholdet og gode stipendordninger.

På denne måten får lærlingene lære om språk og kultur, og de får praktisere faget sitt i et annet land og under andre forutsetninger.

Positivt for lærebedriften

Lærebedriftene som sender ut lærlinger, får nyttige internasjonale kontakter. Instruktører og veiledere fra lærebedriftene kan reise ut og besøke sin lærling organisert av Internasjonalt servicekontor og finansiert gjennom EU-programmet Erasmus+.

Gå til Internasjonalt servicekontor sin nettside

Til toppen