Læretid i Europa - Innlandet fylkeskommune

Læretid i Europa

Lærlinger i Innlandet kan søke om å ta 13-14 uker av læretiden i et europeisk land gjennom Internasjonalt servicekontor. COVID-19 situasjonen har gjort at ingen lærlinger har fått reise ut i 2020, eller så langt i 2021. 

Nasjonale reiseråd og mottakerlandenes reisetiltak avgjør når lærlinger igjen kan reise ut. Internasjonalt servicekontor koordinerer og tilrettelegger praksisoppholdet. Danmark, Tyskland, Østerrike, Italia, Spania og Irland er landene lærlinger kan reise til. Oppholdet finansieres gjennom EU-programmet Erasmus+.

Relevant praksis
Fra Innlandet reiser det hvert år inntil 70 lærlinger til et av samarbeidslandene i Europa.  Internasjonalt servicekontor sørger for at lærlingen får jobbe i en bedrift som er relevant for lærefaget. Lærlingen får språkopplæring i starten av oppholdet.

Lærlingene som reiser ut, får innsikt i en ny kultur, økt språkkunnskap og mulighet til å praktisere faget sitt i et annet land under andre forutsetninger.

Positivt for lærebedriften

Lærebedriftene får mulighet til å besøke lærlingen i utlandet. På denne måten får de innsikt i hvordan bedrifter i et annet land jobber innenfor deres fag. Reisene organiseres gjennom Internasjonalt servicekontor og finansiert gjennom EU-programmet Erasmus+.

Gå til Internasjonalt servicekontor sin nettside

Til toppen