Lærekandidat - Innlandet fylkeskommune

Lærekandidat

Som lærekandidater har du et planlagt løp mot grunnkompetanse. Du gjennomfører kompetanseprøve, og får kompetansebevis som sluttdokumentasjon.

Individuell plan

Lærekandidaten har en individuell plan for opplæringen i bedrift. Hovedmodellen for lærekandidatordningen er to år som elev i videregående skole og to års opplæringstid i en godkjent lærebedrift.

Kompetanseprøve

Lærekandidaten er ansatt i lærebedriften, og har lønn i opplæringstiden på lik linje med lærlinger.

Lærekandidaten har opplæringskontrakt som regulerer opplæringen, og arbeidsavtale som regulerer arbeidsbetingelsene. Ansettelsesforholdet varer til sluttdatoen på opplæringskontrakten, eller til begge parter ønsker å avslutte.

Opplæringen avsluttes med kompetanseprøve. Her blir lærekandidaten prøvd i målene i den individuelle planen. Sluttdokumentasjonen er et kompetansebevis.

Søknadsfristen er 1. februar. Skolen hjelper deg å søke.

Bestill utskrift av kompetansebevis

Til toppen