Fagbrev/svennebrev

Fagbrev og svennebrev er dokumentasjon på bestått fagprøve og svenneprøve. Dette kan man oppnå som lærling, praksiskandidat, eller som kandidat i ordningen fagbrev på jobb.

Oppmelding til fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

Lærlinger, lærekandidater og kandidater til fagbrev på jobb meldes opp av lærebedriften på www.vigobedrift.no

Praksiskandidater melder seg opp til fagprøve selv. 
Slik melder du deg opp som praksiskandidat.

Prøvenemnda i lærefaget har ansvar for alle fag-/svenneprøver og kompetanseprøver.
Her er oversikt over alle medlemmer i prøvenemnder i Innlandet fylkeskommune. (PDF, 157 kB)

Klage på fagprøven

Dersom du får karakteren "Ikke bestått", kan du klage på karakteren, eller på måten prøven ble avviklet på.
Her finner du klageskjema med veiledning. (PDF, 223 kB)

Fagbrevutdelinger

Kandidater som har bestått prøven som lærling, lærekandidat, praksiskandidat eller kandidat til fagbrev på jobb, får invitasjon.til høytidelig fagbrevutdeling. Det arrangeres vanligvis fagbrevutdelinger flere steder i fylket. Neste runde blir høsten 2020. 
Kontaktinformasjon

Utskrift av fagbrevet

Når du har bestått fag-/svenneprøve, kan du bestille utskrift av fag-/svennebrevet ditt. Dette er et dokument i A3-format, som kan rammes inn og henges på veggen. På grunn av tekniske problemer får vi ikke produsert disse dokumentene før midten av mars 2020. Vi vil da legge ut lenke til bestilling her. Sluttdokumentasjonen (kompetansebevis/vitnemål) sendes ut fortløpende, uavhengig av om du bestiller utskrift av fagbrevet. 

Lommefagbevis

Alle som har bestått fag-/svenneprøve kan bestille et bevis i miniformat som passer i lommeboken.
Bestill lommefagbevis (PDF, 77 kB)

Fagbrev på jobb

Ordningen Fagbrev på jobb er et tilbud til ufaglærte arbeidstakere som har fullført grunnskolen, og som har minst ett års praksis i faget de vil ta fagprøve i. Kandidaten får veiledning og oppfølging i bedriften de er ansatt i, og går opp til samme type fag-/svenneprøve som lærlinger og praksiskandidater.

Til toppen