Fagbrev/svennebrev - Innlandet fylkeskommune

Fagbrev/svennebrev

Fagbrev og svennebrev er dokumentasjon på bestått fagprøve og svenneprøve. Dette kan man oppnå som lærling, praksiskandidat, eller som kandidat i ordningen fagbrev på jobb.

Oppmelding til fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

Lærlinger, lærekandidater og kandidater til fagbrev på jobb meldes opp av lærebedriften her:

www.vigobedrift.no

Praksiskandidater melder seg opp til fagprøve selv. 
Slik melder du deg opp som praksiskandidat

Prøvenemnda i lærefaget har ansvar for alle fag-/svenneprøver og kompetanseprøver.
Oversikt over alle medlemmer i prøvenemnder i Innlandet fylkeskommune (PDF, 178 kB)

Øving til fagprøve

Her finner du skjema med øvingsoppgave som du kan bruke når du øver til fag- og svenneprøve:

Klage på fagprøven

Dersom du får karakteren "Ikke bestått", kan du klage på karakteren, eller på måten prøven ble avviklet på.
Klageskjema med veiledning. (PDF, 223 kB)

Fagbrevutdelinger

Vanligvis arrangerer fylkeskommunen høytidelige fagbrevutdelinger hver høst. Dette er avlyst i 2020 på grunn av korona. Neste gang det blir arrangert, vil kandidater som har bestått prøven som lærling, lærekandidat, praksiskandidat eller kandidat til fagbrev på jobb få invitasjon.

Kontaktperson fagbrevutdelinger

Bestill utskrift av fag-/svennebrevet

Du kan bestille utskrift av fag-/svennebrevet ditt, som sendes i posten. 

Fag-/svennebrevet er et dokument i A3-format, som kan rammes inn og henges på veggen. 
Det kan ta noen uker før utskriften kommer. Du vil få en hentelapp i posten.
Sluttdokumentasjonen (kompetansebevis/vitnemål) sendes ut uavhengig av om du bestiller utskrift av fag-/svennebrevet.

Du bestiller utskrift i vår digitale skjemaløsning med innlogging via ID-porten:

Bestill utskrift av fag-/svennebrev ditt

Lommefagbevis

Alle som har bestått fag-/svenneprøve kan bestille et bevis i miniformat som passer i lommeboken.
Bestill lommefagbevis (PDF, 77 kB)

Til toppen