Fagbrev/svennebrev - Innlandet fylkeskommune

Fagbrev/svennebrev

Fagbrev og svennebrev er dokumentasjon på bestått fagprøve og svenneprøve. Dette kan man oppnå som lærling, praksiskandidat, eller som kandidat i ordningen fagbrev på jobb.

Oppmelding til fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

Lærlinger, lærekandidater og kandidater til fagbrev på jobb meldes opp av lærebedriften på www.vigobedrift.no

Praksiskandidater melder seg opp til fagprøve selv. 
Slik melder du deg opp som praksiskandidat.

Prøvenemnda i lærefaget har ansvar for alle fag-/svenneprøver og kompetanseprøver.
Her er oversikt over alle medlemmer i prøvenemnder i Innlandet fylkeskommune. (PDF, 155 kB)

Klage på fagprøven

Dersom du får karakteren "Ikke bestått", kan du klage på karakteren, eller på måten prøven ble avviklet på.
Her finner du klageskjema med veiledning. (PDF, 223 kB)

Fagbrevutdelinger

Kandidater som har bestått prøven som lærling, lærekandidat, praksiskandidat eller kandidat til fagbrev på jobb, får invitasjon til høytidelig fagbrevutdeling. Det arrangeres vanligvis fagbrevutdelinger flere steder i fylket. Neste runde blir høsten 2020.

Utskrift av fagbrevet

Etter at fagbrevutdelingene er gjennomført, kan alle som ikke har deltatt der bestille utskrift av fag-/svennebrevet sitt. Dette er et dokument i A3-format, som kan rammes inn og henges på veggen. På grunn av begrenset kapasitet i forbindelse med koronasituasjonen, får vi ikke produsert disse dokumentene for tiden. Så snart vi er klare til å ta imot bestillinger, finner du en lenke til bestilling her. Sluttdokumentasjonen (kompetansebevis/vitnemål) sendes ut uavhengig av om du bestiller utskrift av fagbrevet. Men også her har vi litt begrenset kapasitet for tiden.

Lommefagbevis

Alle som har bestått fag-/svenneprøve kan bestille et bevis i miniformat som passer i lommeboken.
Bestill lommefagbevis (PDF, 77 kB)

Fagbrev på jobb

Ordningen Fagbrev på jobb er et tilbud til ufaglærte arbeidstakere som har fullført grunnskolen, og som har minst ett års praksis i faget de vil ta fagprøve i. Kandidaten får veiledning og oppfølging i bedriften de er ansatt i, og går opp til samme type fag-/svenneprøve som lærlinger og praksiskandidater.

Til toppen