Senter for voksnes læring - Innlandet fylkeskommune

Senter for voksnes læring

Sentrene for voksnes læring behandler søknader om veiledning, tilbyr opplæring og/eller realkompetansevurdering fra voksne.

Organiseringen av voksnes læring i Innlandet fylkeskommune skal bestemmes i 2021. Vi fortsetter derfor våre tilbud som tidligere.

Bor du i tidligere Hedmark, ta kontakt med:

  • ditt nærmeste Senter for voksnes læring hvis du har behov for videregående opplæring
  • Karrieresenter Hedmark hvis du ønsker karriereveiledning

Bor du i tidligere Oppland, ta kontakt med:

Du kan få veiledning om

  • Utdanningsmuligheter
  • Godkjenning av eventuell tidligere utdanning
  • Vurdering av realkompetanse
    Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet og ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter m.m. Kompetansen din blir vurdert opp mot læreplaner i videregående skole. Dersom den praktiske erfaringen din tilsvarer et fag på skolen, trenger du ikke å ta dette faget videre.

Kontaktinformasjon til sentrene for voksnes læring

Til toppen