Om prosjektet - Innlandet fylkeskommune

Om prosjektet

Hedmark og Oppland fylkeskommunes tilbud innen opplæring og karriereveiledning for voksne var organisert ulikt. For å for et likeverdig og helhetlig tilbud i Innlandet, jobbes det nå med harmonisering av tilbudene.

Harmonisering av tjenestetilbud og organisering av voksnes læring i Innlandet er ute på høring til 28. april 2021

Hvorfor omorganisere?

Voksnes læring i Innlandet fylkeskommune skal harmoniseres fordi:

 • Vi skal levere gode og enhetlige tjenester til innbyggerne i hele fylket uavhengig av hvor folk bor.
 • Voksnes læring er i dag preget av to ulike modeller i tidligere Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Det skal utvikles en felles modell som sikrer et likeverdig tilbud i hele Innlandet.
 • Vi skal følge nasjonale og regionale føringer knyttet til utdanning og kompetanseheving.
 • Fylkeskommunen skal ta en sentral rolle og føring når det gjelder og sikre samsvar mellom kompetansebehov og etterspørsel av kompetanse.

Vedtaket

Politikerne vedtok i september 2019, at det skulle utredes en fremtidig modell for voksnes læring i Innlandet. 

Vedtaket lød slik:

1. Fellesnemnda ber prosjektleder legge til grunn for arbeidet med fremtidig modell for voksnes læring at Innlandet fylkeskommune skal ivareta oppgaver knyttet til den utvidede samfunnsutviklingsrollen.

2. Fellesnemnda er opptatt av at Innlandet fylkeskommune skal sørge for god og relevant voksenopplæring i fylkeskommunal regi over hele fylket, med mål om å etablere en felles struktur for desentralisert tilbud innen videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning.

3. Fellesnemnda ber prosjektleder ivareta involvering av aktuelle samarbeidsparter i utredningsarbeidet. Modell for framtidig tilbud og organisering av voksnes læring legges fram til behandling i februar 2021, i tråd med Revidert prosjektplan vedtatt i fellesnemnda i sak 32/18.

4. Dagens organisering og drift av fagområdet legges til grunn for budsjettarbeidet for 2020.

5. Prosjektmidler til utredningsarbeidet søkes innarbeidet i fylkeskommunens årsbudsjett for 2020 med 500 000 kroner.

Organisering av arbeidet

Det er nedsatt ei prosjektgruppe som jobber frem et forslag som skal sikre harmonisering av voksnes læring i Innlandet fylkeskommune.

Delutredninger

I tillegg til prosjektgruppas arbeid, er det opprettet tre undergrupper, som utreder følgende områder spesielt:

 • Karriereveiledning
 • Desentrale fag- og høyskolestudier
 • Nettbaserte opplæringstilskudd

Presentasjon

Fakta om voksnes læring

 • Antall i opplæring - 1800 deltakere.
 • Antall i yrkesfag - 1000 deltakere.
 • Antall i generell studiekompetanse - 800 deltakere.
 • Andel med rett til videregående opplæring for voksne - 72 %.
 • Andel minoritetsspråklige - 53 %.
 • Avlagte fagprøver, over 25 år - 802 personer.
 • Antall til karriereveiledning - 2600 personer.
 • Antall på desentrale fag- eller høyskolestudier - 431 studenter.
Innbyggertall fordelt på regioner
Innbyggertall fordelt på regioner
Region Kommuner Folketall
Gjøvikregionen Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten 72 121
Hadeland Gran 13 630 (Lunner og Jevnaker 15 900)
Hamarregionen Hamar, Løten, Ringsaker, Stange 94 875
Kongsvingerregionen Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes 48 671
Lillehammerregionen Gausdal, Lillehammer, Øyer 39 551
Midt- og Nord Gudbrandsdal Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu 31 496
Nord-Østerdal Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset 14 788
Sør-Østerdal Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Våler, Åmot 39 586
Valdres Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre 17 578

 

For å lese mer om sentrene i Innlandet kan du gå inn på siden Opplæring for voksne.

Til toppen