Karrieresenter Hedmark - Innlandet fylkeskommune

Karrieresenter Hedmark

Karrieresenter Hedmark tilbyr karriereveiledning for innbyggerne i Hedmark.

Organiseringen av karriereveiledningsfeltet blir bestemt i 2021. Vi fortsetter derfor våre tilbud som tidligere.

Bor du i tidligere Hedmark, tar du kontakt med Karrieresenter Hedmark, hvis du bor i tidligere Oppland tar du kontakt med Karriere Oppland.

Gå til Karrieresenter Hedmark sin nettside

Hva er karriereveiledning?

En karriereveiledningssamtale skal bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og dine muligheter. Vi fokuserer på å hjelpe deg til å bli klar over hvilke evner og interesser du har og hvilken kompetanse du har, eller kan utvikle, for å nå dine mål i arbeidslivet.

Vi ønsker å bistå deg med å ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg og kan være en nyttig sparringspartner for deg i denne prosessen.

Til toppen