Tre skoler på rødt nivå - Innlandet fylkeskommune

Tre skoler på rødt nivå

Fra og med mandag 16. november er både Vinstra vgs., Hadeland vgs. og Dokka vgs. på rødt nivå.

Etter et smitteutbrudd i Nord-Fron er Vinstra vgs. nå på rødt nivå.  - Klikk for stort bildeEtter et smitteutbrudd i Nord-Fron er Vinstra vgs. nå på rødt nivå. Per Bråtet Vinstra vgs er nå på rødt nivå etter et smitteutbrudd i Nord-Fron. Det samme er Dokka vgs. og Hadeland vgs.

– Vi følger smittesituasjonen nøye. Skolene gjør en kjempejobb og følger planer og rutiner, sier sikkerhets- og beredskapssjef i Innlandet fylkeskommune Endre Hjelseth.

De videregående skolene forholder seg til trafikklysmodellen med tanke på smittesituasjonen.

Dette er trafikklysmodellen

Utdanningsdirektoratet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skolene skal følge.

Ved grønt nivå kan skoledagen organiseres som normalt. 

Ved gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Skolene har likevel flere tiltak for å redusere kontakten og holde avstand mellom ansatte og elever. 

Ved rødt nivå skal elevene deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense det fysiske oppmøtet.

Digital undervisning

Fagskolen Innlandet har fremdeles digital undervisning for alle sine studenter.

De fem videregående skolene i Hamarregionen har vært på rødt nivå en stund, men fra og med i dag går de tilbake til gult nivå. 

Bruk gjerne munnbind på skolebussen

Vi minner om at Fylkesmannen anbefaler elever ved de videregående skolene om å bruke munnbind på skolebussen hvis enmeterskravet ikke kan overholdes.  

Til toppen