Tilbudsstruktur på høring - Innlandet fylkeskommune

Tilbudsstruktur på høring

Forslag til tilbudsstruktur for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune gjeldende fra skoleåret 2021-2022 sendes nå ut på høring.  

Hamar Katedralskole. - Klikk for stort bildeHamar Katedralskole.Tilbudsstrukturen for videregående opplæring vedtas årlig. 

Målsettingen er å ha et tilbud som balanserer arbeidsmarkedets behov for arbeidskraft og søkernes ønsker for utdanningsvalg. I dette ligger også mulighetene for tilgang på læreplasser. Innlandet fylkeskommune må videre ta hensyn til en betydelig elevtallsnedgang i årene fremover.  

Vedtak i desember

Det er fylkestinget som vedtar tilbudsstrukturen. Vedtak fattes i desember 2020.  

Sakens innhold er omfattende og berører mange aktører i Innlandssamfunnet. I den anledning legges saken ut for offentlig høring. 

Høringsfrist: 30. oktober 2020

Innspill sendes til post@innlandetfylke.no.   
Merkes: “Høring tilbudsstruktur”. 

Vedlegg:

Til toppen