Skolestart i lys av koronasituasjonen - Innlandet fylkeskommune

Skolestart i lys av koronasituasjonen

Gitt dagens smittesituasjon så skal alle elever på de videregående skolene få et fulltidstilbud på skolen til høsten med ordinære skoledager. Men det vil være noen individuelle og lokale tilpasninger.

Smittesituasjonen er på gult nivå ved skolestart. Det betyr blant annet  at hele skoleklasser kan være samlet. - Klikk for stort bildeSmittesituasjonen er på gult nivå ved skolestart. Det betyr blant annet at hele skoleklasser kan være samlet. Mostphotos Nasjonale myndigheter har innført en trafikklysmodell for å ivareta smittevern. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene.

Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå de videregående skolene skal følge. Særskilte lokale forhold kan innebære at strengere smitteverntiltak blir iverksatt. Det vil den enkelte skole informere om.

Trafikklysmodellen

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsing og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsing, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Fra skolestart, slik smittesituasjonen er nå, så er det gult nivå i trafikklysmodellen som gjelder. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager.

Unntak fra fysisk oppmøte

Dersom du føler deg syk og har milde luftveissymptomer så skal du holde deg hjemme og ta kontakt med fastlege eller legevakt på tlf. 116 117. Du kan returnere til skolen dersom du har vært symptomfri i minst et døgn. Dette gjelder ikke om du for eksempel har pollenallergi med rennende nese. Da kan du møte på skolen som normalt.

Har noen av de du bor sammen påvist smitte av koronaviruset så skal du holde deg hjemme. Hvis du opplever akutt sykdom/symptomer når du oppholder deg på skolen, så skal du straks informere læreren om dette og dra hjem.

Elever som er i risikogruppe ved smitte av korona-viruset eller som har nær familie i risikogrupper, skal få tilbud om opplæring hjemme. Dette må dokumenteres gjennom legeerklæring. 

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, skal få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. Vi jobber for å ivareta anbefalingen om avstand mellom passasjerene på buss og i drosjer så langt det er mulig.

Dette er krevende fordi det trengs flere busser, drosjer og sjåfører enn i en normalsituasjon. Vi oppfordrer derfor at de som kan benytter seg av annet fremkomstmiddel til skolen.

Smittevern på skolen

Når du kommer på skolen skal du vaske hendene godt. Du må også vaske hendene underveis i skolehverdagen. Dersom du ikke får vasket hendene, skal du bruke håndsprit som vil være tilgjengelig på ulike områder på skolen. Håndsprit er ikke like bra som håndvask, men er et alternativ dersom du ikke får anledning til å vaske hendene.

På skolen må alle huske å holde en avstand på minst 1 meter. Skolene vil så langt som mulig unngå aktiviteter som krever nærkontakt mellom elevene eller elev og ansatt.

Må du hoste eller nyse, skal du bruke albuekroken eller tørkepapir.

Hver enkelt av oss har ansvar for å følge de smittevernrådene og retningslinjer som gjelder til enhver tid. Bare sammen kan vi bekjempe viruset slik av hverdagen kan bli normal igjen.

Fravær fra skolen

Fra høsten skal skolene igjen føre fravær på vitnemål og kompetansebevis. Dette innebærer at fraværsgrensen gjelder som normalt fra skolestart.

Video - lynkurs i smittevern for elever

Til toppen