Sier ja til landslinje for storvilt - Innlandet fylkeskommune

Sier ja til landslinje for storvilt

Utvalg for utdanning går imot fylkesrådmannens innstilling og ønsker å etablere en landslinje for storvilt på Solør videregående skole.

Klikk for stort bilde Mostphotos Det kom inn to endringsforslag til møtet i utvalg for utdanning, ett fra Ap og Sp i fellesskap og ett fra Venstre. Essensen i begge forslagene var at Vg2 jakt og utmarksnæring skal opprettes - mot fylkesrådmannens anbefaling.

- Her er det en posisjon vi kan ta. Dette er noe jeg tror det er et behov for, og som jeg tror vil slå an, sa utvalgsleder Mari Gjestvang (Sp) da hun la fram endringsforslaget på vegne av Ap og Sp.

Hun la til at hun tror et slikt tilbud vil gjøre at flere fullfører videregående utdanning.

- Jeg tror det er riktig for lokalsamfunnet som har jobbet fram dette å understreke at vi er positive nå og at vi ikke bruker tid på å utrede mer. Vi bør slå fast fra politisk hold at dette er noe vi vil ha, sa Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Ap).

10 mot 1 i voteringen

Det var forslaget fra Ap og Sp som ble vedtatt med 10 stemmer mot 1. Vegard Riseng (H) stemte imot.

Han var enig med fylkesrådmann Tron Bamrud som ser det som krevende å å etablere nytt kostnadskrevende tilbud med sårbart elevgrunnlag og i en situasjon med elevnedgang og lavere statlige overføringer. 

Lokalt initiativ

Saken har bakgrunn i et lokalt initiativ i regionen, koordinert gjennom Solør næringshage. En arbeidsgruppe har arbeidet fram et grunnlag for en etablering av landslinje for storvilt. De foreslår å etablere tilbudet som et nytt programområde på Vg2-nivå innenfor utdanningsprogram for naturbruk med en kapasitet på 20-25 elever.

Fagene skal gi kunnskap om blant annet salg og markedsføring av naturbaserte produkter, forvaltning av viltressurser og planlegging, ledelse og utvikling av jaktvirksomhet.

Vg2 jakt og utmarksnæring er ikke et opplæringstilbud som er etablert i dagens nasjonale tilbudsstruktur. Derfor er det en forutsetning at læreplanen blir godkjent av Utdanningsdirektoratet før fylkeskommunen kan søke Kunnskapsdepartementet om status som landslinje.

Saken skal behandles to ganger til, i fylkesutvalget 9. juni og i fylkestinget 16.-18. juni.

Les mer om storviltlinja i sakspapirene sak 15/20

Til toppen